Frågor och svar

Hur sker urvalet till utbildningen med start hösten 2021?

Urvalet baseras på:

  • Behörighet i form av lärarlegitimation för lärare i skola, förskola eller fritidshem:
    Intygande om lärarlegitimation kontrolleras mot det register där samtliga legitimerade förskollärare och lärare finns med.
  • Tidpunkt för fullständig anmälan.
  • Val av lärosäte i första och andra hand.