Frågor och svar

När får jag besked om antagning?

Lärosätet kommer att mejla ut information om plats under vecka 48 (29 nov−2 dec).