Sex och samlevnad i grundskolans tidigare år, webbkurs

I den här webbkursen får du arbeta med frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och könsmönster i ämnesundervisningen i grundskolans tidigare år. Gå den själv eller tillsammans med andra.

  • För lärare i grundskolans tidigare år

  • 15-20 timmar

  • På Utbildningsplattformen

elever i ett klassrum
Call to action

Skapa konto och logga in

För att kunna ta del av kursen behöver du först skapa ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome, Safari, Firefox eller Edge när du tar del av kursens innehåll.

Information

Kurs för lärare i grundskolans tidigare åldrar

Webbkursen riktar sig till lärare som undervisar i grundskolans tidigare åldrar. Inga förkunskaper krävs.

Öka dina kunskaper om att undervisa om sex och samlevnad

Webbkursen består av fyra delar. I den första delen får du möjlighet att lära dig mer om skolans sex- och samlevnadsuppdrag. Du kommer också få en bild av vad elever tycker om undervisningen samt vilka framgångsfaktorer som Skolinspektionen lyfter i sin granskning av sex-och samlevnadsundervisningen.

Den andra delen ger dig kunskaper om inkluderande undervisning, sexualsyn samt begrepp som rör sexuell identitet, könsidentitet och könsuttryck.

I den tredje delen får du ta del ämnesspecifikt material som är kopplat till området identitet, sexualitet och jämställdhet. I detta avsnitt ingår ett moment där går chansen att pröva det du lärt dig.

Utöver ämnesfördjupningen kommer du också att få ta del av viktiga perspektiv för att utveckla kvaliteten på undervisningen. Det handlar bland annat om vikten av elevdelaktighet och att föra samtal med eleverna.

Den sista delen av webbkursen handlar om samverkan kring sex- och samlevnadsuppdraget. Bland annat ges några exempel på hur det ämnesövergripande arbetet kan planeras på skolan. Andra perspektiv som tas upp är hur du som lärare kan ta tillvara elevhälsans kompetens och hur du kan samverka med externa aktörer.

Kursen tar max 20 timmar

Kursen tar cirka 15-20 timmar.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får ökad kunskap om hur du kan arbeta med sex och samlevnad i undervisningen.
  • Du får ökad kunskap om perspektiv och arbetssätt som är centrala för undervisningens kvalitet.
  • Du får möjlighet att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 11 april 2022