Simuleringsbaserad träning: Ledarskap och konflikthantering i klassrummet, 7.5 hp

Den här kursen fokuserar på läraren som ledare av elevers lärande. Du får träna på de olika förmågor som krävs för att leda undervisning och att hantera olika situationer som kan uppstå i ditt klassrum med hjälp av semivirtuell simulering.

  • Lärare och rektorer i förskola, grundskola och gymnasieskola

  • 7,5 hp.

  • Campus Valla, Linköpings universitet

  • 5 fysiska träffar

Call to action

Anmäl dig till utbildningen

Läs mer och anmäl dig och via universitetets webbplats.

Simuleringsbaserad träning: Ledarskap och konflikthantering i klassrummet, 7.5 hp – Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Begränsat antal platser, anmälan stänger den 15 oktober.

Information

Kursdatum

Kursträffarna sker fysiskt på Campus Valla vid Linköpings universitet på följande datum:

  • 5 november 2024, klockan 10–15
  • 19–20 november 2024, klockan 10–15 båda dagarna
  • 13–14 januari 2025, klockan 10–15 båda dagarna
  • 3–4 februari 2025, klockan 10–15 båda dagarna
  • 11 april 2025, klockan 10–12
Belöning

Omfattning och examination

Utbildningen utgör 7.5 högskolepoäng. Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier, simuleringsträning av färdigheter, observation av simuleringsträning och skriftliga inlämningsuppgifter.

För att erhålla 7,5 hp krävs godkänt resultat på samtliga examinationsmoment. Utan godkänt resultat kan ett kursintyg erhållas.

Ansvar

Kostnad

Skolverket bekostar utbildningen. Huvudmannen betalar deltagarens litteratur, resor och eventuellt boende vid kursträffar.

Du behöver förankra ditt deltagande hos din arbetsgivare innan kursstart, för att säkerställa att du har förutsättningar att genomföra utbildningen.

Lagar och regler

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Senast uppdaterad 28 juni 2024