Stöd för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning

Skolverket erbjuder bokningsbart stöd till kommunala och fristående huvudmän, som vill utveckla och höja kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen i sin verksamhet. Stödet handlar om hur man på huvudmannanivå kan organisera för en studie- och yrkesvägledning som utgår från elevernas behov.

  • För kommunala och fristående huvudmän

  • Innehåll och form efter behov

  • Omfattning efter behov

  • Bokningsbart stöd

två tjejer fnissar ihop
Call to action

Boka vårt stöd

Är ni intresserade av att stärka er studie- och yrkesvägledning på huvudmannanivå, kontakta oss. Vi kommer då att kontakta er för att diskutera inriktning och omfattning på stödet.

E-post till syv@skolverket.se

Stödet är kostnadsfritt och kan erbjudas på plats i verksamheten eller digitalt.

Information

Stöd i att utveckla studie- och yrkesvägledning

Att satsa på bra studie- och yrkesvägledning minskar kostsamma avhopp och felval som påverkar både individ och samhälle. Dessutom kan elevernas motivation till skolan öka.

När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del av utbildningen. Eleverna får stöd i att göra väl underbyggda val för framtiden.

Stöd efter behov

Insatsen kan bestå föreläsningar och workshops. Eftersom ett utvecklingsarbete är en process finns möjlighet att följa upp ett påbörjat arbete tillsammans med oss. Material och exempel anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Insatsen innehåller

  • Att identifiera och analysera behov av studie- och yrkesvägledning
  • Att sätta upp mål och organisera verksamheten
  • Att implementera och följa upp studie- och yrkesvägledning
Belöning

Ni får stärkt kompetens på området skola – arbetsliv

Med utgångspunkt i skollag, läroplaner, kurs- och ämnesplaner och det arbete som redan görs i verksamheten, får ni stöd i att stärka området skola – arbetsliv.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 26 november 2020