Studie- och yrkesvägledning i migration – att stödja nyanländas karriärprocesser

En kurs för att utveckla studie- och yrkesvägledningen med syfte att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv.

  • För syv, lärare och skolledare

  • 4 kursdagar

  • Stockholms universitet

nyanlända karriär
Call to action

Anmälan är stängd

Anmälan var öppen till 17 maj.

Anmälan till Kursen Studie- och yrkesvägledning i migrationlänk till annan webbplats

Kursen är kostnadsfri. Lunch sker på egen bekostnad.

Information

Utveckla studie- och yrkesvägledningen för nyanlända

Kursens syfte är att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv i det svenska samhället. Genom en utvecklad studie- och yrkesvägledning, såväl enskilt som i undervisningen är skolan ett viktigt stöd i nyanländas karriärprocesser.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och tar sin utgångspunkt i deltagarnas situationer, frågor och behov. Vid kurstillfällena varvas föreläsningar med workshops och strukturerade erfarenhetsutbyten och samtal.

Deltagarna kommer under kursens gång att utveckla ett mindre utvecklingsprojekt för sin verksamhet.

Vem kan delta

Kursen vänder sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan skolpersonal med intresse för att utveckla skolans studie- och yrkesvägledande verksamhet för nyanlända.
Vi välkomnar gärna arbetslag med olika personalgrupper då det är en särskild framgångsfaktor att tillsammans utveckla arbetssätt och metoder.

Kursen ges i Stockholm hösten 2020

14-15 september

19-20 november

Vid Stockholms universitet, institutionen för pedagogik och didaktik.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får nya kunskaper och tillfälle att utbyta erfarenheter.
  • Du får möjlighet att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv i det svenska samhället. 
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: daniel.hailemariam@edu.su.se.

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.


Senast uppdaterad 01 juli 2020

Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!