Studie- och yrkesvägledning i migration – att stödja nyanländas karriärprocesser

En kurs för verksamheter som vill utveckla studie- och yrkesvägledningen för nyanlända.

Anmälan

Anmälan studie och yrkesvägledning i migration - att stödja nyanländas karrärprocesserlänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag: 2019-06-03

Innehåll

Kursens syfte är att skapa goda förutsättningar för nyanlända att orientera sig inom utbildning och arbetsliv i det svenska samhället. Genom en utvecklad studie- och yrkesvägledning, såväl enskilt som i undervisningen, kan skolan vara ett viktigt stöd i nyanländas karriärprocesser.

Vem

Kursen vänder sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan skolpersonal med intresse för att utveckla skolans studie- och yrkesvägledande verksamhet för nyanlända.
Vi välkomnar gärna arbetslag med olika personalgrupper då det är en särskild framgångsfaktor att tillsammans utveckla arbetssätt och metoder.

Hur

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och tar sin utgångspunkt i deltagarnas situationer, frågor och behov. Vid kurstillfällena varvas föreläsningar med workshops och strukturerade erfarenhetsutbyten och samtal.
Deltagarna kommer under kursens gång att utveckla ett mindre utvecklingsprojekt för sin verksamhet.

När och var

16 och 17 september samt 7 och 8 november 2019 vid Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: daniel.hailemariam@edu.su.se.

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.

Kursen är kostnadsfri. Lunch sker på egen bekostnad.

Senast uppdaterad 27 augusti 2019