Studie- och yrkesvägledning i migration – att stödja nyanländas karriärprocesser

En kurs för att utveckla studie- och yrkesvägledningen med syfte att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv.

  • För syv, lärare och skolledare

  • 2 + 2 kursdagar

nyanlända karriär
Call to action

Anmälan

Kursen genomförs inte som högskolekurs under våren 2023.

Möjligen arrangerar vi kursen på annat sätt. Information kommer under vintern 22/23.

Information

Utveckla studie- och yrkesvägledningen för nyanlända

Kursens syfte är att stödja skolor och kompletterande aktörer att utveckla en studie- och yrkesvägledande verksamhet som ger nyanlända goda förutsättningar att orientera sig vad gäller utbildning och arbetsliv i det svenska samhället.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och tar sin utgångspunkt i deltagarnas situationer, frågor och behov. Vid kurstillfällena varvas föreläsningar med workshops och strukturerade erfarenhetsutbyten/samtal.

Målet med kursen är att deltagarna ska planera och genomföra ett mindre utvecklingsprojekt avseende studie- och yrkesvägledning för nyanlända. Inför den första kursträffen och mellan kurstillfällen kommer deltagarna att genomföra mindre kursuppgifter – uppgifter som ska stödja deltagarna att utforska sin nuvarande verksamhet samt identifiera och formulera utvecklingsmöjligheter.

Vem kan delta?

Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan skolpersonal samt kompletterande aktörer med intresse för att utveckla studie- och yrkesvägledande verksamhet för nyanlända.

Var?

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får nya kunskaper och tillfälle att utbyta erfarenheter.
  • Du får möjlighet att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv i det svenska samhället. 
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 15 november 2022

Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!