Studie- och yrkesvägledning i migration – att stödja nyanländas karriärprocesser

En kurs för att utveckla studie- och yrkesvägledningen med syfte att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv.

  • För syv, lärare och skolledare

  • 2 + 2 kursdagar

  • Stockholms universitet

nyanlända karriär
Call to action

Anmälan

Anmälan är öppen till 11 januari.

Anmälan till Kursen Studie- och yrkesvägledning i migrationlänk till annan webbplats

Kursen är kostnadsfri.

Information

Utveckla studie- och yrkesvägledningen för nyanlända

Kursens syfte är att stödja skolor och kompletterande aktörer att utveckla en studie- och yrkesvägledande verksamhet som ger nyanlända goda förutsättningar att orientera sig vad gäller utbildning och arbetsliv i det svenska samhället.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och tar sin utgångspunkt i deltagarnas situationer, frågor och behov. Vid kurstillfällena varvas föreläsningar med workshops och strukturerade erfarenhetsutbyten/samtal.

Målet med kursen är att deltagarna ska planera och genomföra ett mindre utvecklingsprojekt avseende studie- och yrkesvägledning för nyanlända. Inför den första kursträffen och mellan kurstillfällen kommer deltagarna att genomföra mindre kursuppgifter – uppgifter som ska stödja deltagarna att utforska sin nuvarande verksamhet samt identifiera och formulera utvecklingsmöjligheter.

Vem kan delta

Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan skolpersonal samt kompletterande aktörer med intresse för att utveckla studie- och yrkesvägledande verksamhet för nyanlända.

Kurstillfällen våren 2021

  • Första kurstillfälle: 18 och 19 februari 2021.
  • Andra kurstillfälle: 19 och 20 april 2021.
  • Tiderna vid båda tillfällen kommer att vara kl. 09.00 – 16.00.
  • I kursen ingår kaffe/te på för- och eftermiddag. Lunch sker på egen bekostnad.

Plats: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

På grund av den rådande situationen med pandemin och olika restriktioner kan kursen förflytas till online kurs helt och hållet.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får nya kunskaper och tillfälle att utbyta erfarenheter.
  • Du får möjlighet att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv i det svenska samhället. 
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: daniel.hailemariam@edu.su.se.

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.


Senast uppdaterad 26 november 2020

Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!