Studie- och yrkesvägledning i migration – att stödja nyanländas karriärprocesser

En kurs för att utveckla studie- och yrkesvägledningen med syfte att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv.

  • För syv, lärare och skolledare

  • 2 + 2 kursdagar

  • Stockholms universitet, digitalt

  • Distans

nyanlända karriär
Call to action

Anmälan

Anmälan för utbildningen Studie och yrkesvägledning i migrationlänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag 20 maj.

När?

21-22 september 2021 och 18-19 november 2021

Tiderna vid båda tillfällen kommer att vara kl. 09.00 – 16.00.

Information

Utveckla studie- och yrkesvägledningen för nyanlända

Kursens syfte är att stödja skolor och kompletterande aktörer att utveckla en studie- och yrkesvägledande verksamhet som ger nyanlända goda förutsättningar att orientera sig vad gäller utbildning och arbetsliv i det svenska samhället.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och tar sin utgångspunkt i deltagarnas situationer, frågor och behov. Vid kurstillfällena varvas föreläsningar med workshops och strukturerade erfarenhetsutbyten/samtal.

Målet med kursen är att deltagarna ska planera och genomföra ett mindre utvecklingsprojekt avseende studie- och yrkesvägledning för nyanlända. Inför den första kursträffen och mellan kurstillfällen kommer deltagarna att genomföra mindre kursuppgifter – uppgifter som ska stödja deltagarna att utforska sin nuvarande verksamhet samt identifiera och formulera utvecklingsmöjligheter.

Vem kan delta?

Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och annan skolpersonal samt kompletterande aktörer med intresse för att utveckla studie- och yrkesvägledande verksamhet för nyanlända.

Var?

Distans från Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får nya kunskaper och tillfälle att utbyta erfarenheter.
  • Du får möjlighet att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elever att orientera sig inom utbildning och arbetsliv i det svenska samhället. 
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: daniel.hailemariam@edu.su.se.

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.


Senast uppdaterad 08 april 2021

Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!