Studie- och yrkesvägledning och interkultur - om att möta och mötas

Utveckla din kunskap om interkultur och interkulturellt förhållningssätt i studie- och yrkesvägledningen. Kursen är en seminarieserie med föreläsningar, workshops och praktiska övningar som syftar till att öka kunskap om interkultur i studie- och yrkesvägledningen, dela erfarenheter samt bygga nätverk. Denna kurs ersätter kursen Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning.

  • Studie- och yrkesvägledare

  • Karlstads universitet

  • Distans

  • 4 seminariedagar

Call to action
Information

Öka din medvetenhet om interkulturalitet

Kursträffarna ger dig möjlighet till diskussionstillfällen utifrån presentationer av olika teman, forskning och litteratur. Träffarna bygger på varandra och mellan seminarietillfällena kommer du att få uppgifter så att du kan pröva och öva i din yrkespraktik.

Kursen tar utgångspunkt i forskning inom kunskapsområdena interkulturalitet, studie- och yrkesvägledning och kommunikation.

För dig som är studie- och yrkesvägledare

Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer.

När och var?

Kursen ges digitalt med fyra tematiska seminarietillfällen.

6 september 09.30-15.00: Att möta interkultur

10 oktober 09.30-15.00: Lyssna! Jag ser dig – om att möta och mötas i interkulturella vägledningssamtal.

7 november 09.30-15.00: Allas ansvar! Om att organisera studie- och yrkesvägledning i ett interkulturellt perspektiv.

4 december 09.30-15.00: Få syn på normerna! Om stereotyper, attityder och fördomar.

Mellan seminarietillfällena kommer du att få uppgifter så att du kan pröva och öva i din yrkespraktik.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll:
e-post till elisabeth.berg@kau.se

För frågor om antagning:
e-post till syv@skolverket.se

Belöning

Därför ska du delta

  • Du vidareutvecklar dina kunskaper om att möta individer med olika språkliga och kulturella bakgrunder.
  • Du får möjlighet att dela erfarenheter och bygga nätverk.
  •  
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 juni 2023