Att vägleda nyanlända vuxna

Under två kursdagar får lärare och studie- och yrkesvägledare möjligheter att utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

Anmälan

Anmälan Vägleda nyanlända vuxnalänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag: 2019-06-03

Innehåll

Nyanlända vuxna har en karriär framför sig och många har även en bakom sig. En vanlig utmaning är att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är begränsad, vilket kan göra det svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Kursdagarna kommer att på olika sätt belysa arbete med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt. Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas.

Vem

Lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med nyanlända vuxna.

När och var

Två campusförlagda dagar vid Malmö universitet den 26 november och 27 november 2019.

En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i det nationella skolutvecklingsprogrammet Skola arbetsliv och vidare studier.

Senast uppdaterad 27 augusti 2019