Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, erbjuder huvudmän att ansöka om utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan. Observera att detta inte är den utbildning som riktar sig till handledare inom Läslyftet.

Anmälan till utbildningen är nu stängd

Här kan du läsa mer om Nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling, NCS:

Få stöd att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling

Därför ska du delta

Utbildningen ska bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Du kan ansöka om en eller flera utbildningsplatser. Deltagaren får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena får deltagaren uppgifter knutna till sin yrkesroll.

Utbildningen fokuserar på

 • språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • identitet och jämställdhet
 • att leda samtal
 • modeller för skolutveckling.

För vem

Utbildningen riktar sig till språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion inom förskolan, som har, eller under läsåret 2019/2020 kommer att ha

 1. hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå, eller
 2. en samordnande roll för flera förskolor inom området språk-, läs- och skrivutveckling.

Till utbildningens första tillfälle bjuds även varje deltagares huvudman, verksamhetschef eller ansvarig rektor i föskolan in. Syftet är att ge en gemensam förståelse för utbildningens syfte och mål samt för vad uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare innebär och hur det kan organiseras.

För att kunna delta i utbildningen ska den sökande

 • vara legitimerad förskollärare
 • ha minst fyra års erfarenhet av undervisning
 • ha särskilt intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • sträva efter att medvetet och systematiskt utveckla arbetet med barns språk-, läs- och skrivutveckling, utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen
 • ha erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utveckla undervisning.

Urval

Om det blir fler sökande än det finns platser görs utifrån ansökan en samlad bedömning av den sökandes möjligheter att genomföra uppdraget. Språk-, läs- och skrivutvecklare med tjänst på huvudmannanivå samt sökande som inte har deltagit i utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare tidigare prioriteras. NCS tar också hänsyn till

 • hur den sökande uppfyller kriterierna för språk-, läs- och skrivutvecklare (se ovan)
 • deltagande i Läslyftet
 • geografisk spridning.

Tid och plats

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen under läsåret 2019/2020. Utbildningen är förlagd i Stockholm.

 • 21–22 augusti 2019, deltagarens chef deltar 21 augusti
 • 5–6 november 2019
 • 12–13 mars 2020
 • 5–6 maj 2020, deltagarens chef deltar 6 maj

Ansökan

Anmälan till utbildningen är nu stängd.

Det är huvudmannen som gör ansökan. I ansökan ska information om huvudmannen och den sökande fyllas i, huvudmannens ambition med att låta en språk-, läs- och skrivutvecklare delta i utbildningen samt eventuellt deltagande i Läslyftet.

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar lunch och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För de deltagare som har sin arbetsplats 80 km eller längre bort från utbildningsorten (Stockholm) bokar och bekostar Skolverket logi för natten mellan utbildningsdagarna. Extra loginätter, resor i samband med utbildningstillfällena och eventuella övriga kostnader står huvudmannen för. Det finns inget statsbidrag för utbildningen.

Kontakt

Kontakta Malin Gyunda, Skolverket:

E-post till Malin.gyunda@skolverket.se

Kontakta Tammi Gustafsson Nadel, Skolverket:

E-post till tammi.gustafsson.nadel@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 juli 2019