Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan 2019/20

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, erbjuder huvudmän att ansöka om utbildningsplats för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan läsåret 2019/20. Observera att detta inte är den utbildning som riktar sig till handledare inom Läslyftet.

 • För språk- läs- och skrivutvecklare

 • Åtta dagar på fyra tillfällen

 • I Stockholm

 • NCS

Call to action

Anmälan till utbildningen läsåret 2019/20 är nu stängd

Här kan du läsa mer om Nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling, NCS:

Få stöd att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling

 

Information

För språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan

Utbildningen riktar sig till språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion inom skolan, som har, eller under läsåret 2019/2020 kommer att ha hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå, eller en samordnande roll för flera skolor inom området språk-, läs- och skrivutveckling.

Tid och plats

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen under läsåret 2019/2020. Utbildningen är förlagd i Stockholm.

 • 2–3 september 2019, deltagarens chef deltar 2 september
 • 20–21 november 2019
 • 17–18 mars 2020 - inställt
 • 11–12 maj 2020, deltagarens chef deltar 12 maj- inställt

Till utbildningens första tillfälle bjuds även varje deltagares huvudman, verksamhetschef eller ansvarig rektor in. Syftet är att ge en gemensam förståelse för utbildningens syfte och mål samt för vad uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare innebär och hur det kan organiseras.

Under rådande omständigheter med anledning av coronaviruset har Skolverket beslutat att ställa in alla planerade utbildningsdagar under våren 2020. Vi beklagar detta och hoppas att kunna erbjuda ett alternativt sätt att ta del av det planerade innehållet. Under våren kommer vi även att skicka information direkt till deltagare.

Belöning

Därför ska ni delta

Utbildningen ska bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling i skolan. Huvudman eller rektor kan ansöka om en eller flera utbildningsplatser. Deltagaren får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena får deltagaren uppgifter knutna till sin yrkesroll.

Utbildningen fokuserar på

 • språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • identitet och jämställdhet
 • att leda samtal
 • modeller för skolutveckling.
Forskning och fördjupning

Kontakt

Kontakta Susanne Magne, Skolverket:

E-post till susanne.magne@skolverket.se

Kontakta Tammi Gustafsson Nadel, Skolverket:

E-post till tammi.gustafsson.nadel@skolverket.se

Senast uppdaterad 25 mars 2020