Utbildning i att leda kollegialt lärande

Under läsåret 2020/21 finns möjlighet att utbilda ledare för kollegialt lärande. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Utbildningen ersätter tidigare handledarutbildningar på området.

 • För dig som leder kollegialt lärande

 • Sju dagar fördelade på fyra tillfällen

 • Malmö, Jönköping, Göteborg och Stockholm samt webb

Call to action

Anmälan för läsåret 20/21 är stängd

Anmälan var öppen till 13 mars 2020, efteranmälan 24 mars till 3 april.

Information om utbildning under läsåret 2021/2022 finns här

För att anmälan ska vara korrekt ska ni senast den 3 april 2020 ha skickat in en anmälan via anmälningslänken (nu borttagen) samt ett intyg underskrivet av deltagare och rektor. Först när underskrivet intyg inkommit till Skolverket är anmälan klar. 
Intyg av deltagare och rektorPDF (pdf, 282 kB)

Det är rektor som gör anmälan. I samband med anmälan ska rektor intyga att

 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i någon av Skolverkets moduler under perioden september 2020 till mars 2021
 • kontinuerliga träffar schemaläggs för det kollegiala arbetet
 • deltagaren har den behörighet som krävs.

Se de frågor som ställs vid anmälanPDF (pdf, 141 kB)

Information

Materialet finns på Lärportalen

På vår lärportal finns moduler för kompetensutveckling och kollegialt lärande inom en rad ämnen och områden. Materialet är indelat efter skolform och årskurs.

Moduler på lärportalenlänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Stöd för huvudmän och rektorer i hur man kan organisera kollegialt lärande:

Att planera och organisera kollegialt lärande för lärarePDF (pdf, 771 kB)

Planera och organisera för förskollärarePDF (pdf, 857 kB)

För dig som ska leda kollegialt lärande

Förskollärare, lärare, studiehandledare på modersmål och skolledare som ska leda kollegialt lärande i alla skolformer och stadier. Utbildningen riktar sig till er som genomför moduler utan statsbidrag.

För att vara behörig till utbildningen ska deltagaren:

 • leda minst en grupp i kollegialt lärande som genomför en modul på Lärportalen under den tid som utbildningen genomförs
 • ha lärarlegitimation alternativt arbeta som skolledare (gäller ej studiehandledare eller modersmålslärare)
 • ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa (gäller ej skolledare) 
 • inte tidigare ha genomgått handledarutbildning kopplad till Skolverkets moduler.

Utbildning på flera olika lärosäten

Utbildningen genomförs på uppdrag av Skolverket av olika lärosäten på följande orter: Malmö, Jönköping, Göteborg och Stockholm. Det finns också en variant av utbildningen som är delvis ges via webben, med några träffar i Stockholm.

Utbildningen omfattar sju dagar fördelade på fyra tillfällen. Den första uppstartsdagen ser vi gärna att både deltagaren och ansvarig skolledare medverkar. Dag två gäller endast deltagare i utbildningen.

 • Två uppstartsdagar i Stockholm 28-29 maj 2020 - inställt
 • Två utbildningsdagar vid respektive lärosäte i september 2020
 • Två utbildningsdagar vid respektive lärosäte i november 2020
 • Två halva utbildningsdagar (från lunch till lunch under två dagar) vid respektive lärosäte i mars 2021

Stockholm och webbaserade träffar

Det planeras även en variant av utbildningen som ges delvis via internet. Utbildningen startar i maj 2020 och pågår till mars 2021. Den omfattar tre tillfällen i Stockholm för fysiska träffar, samt tre kortare webbaserade träffar, enligt följande:

 • Två uppstartsdagar i Stockholm 28-29 maj 2020 - inställt
 • Tre webbaserade träffar under höstterminen 2020
 • Två utbildningsdagar under höstterminen 2020
 • Två utbildningsdagar i mars 2021

För att kunna gå utbildningen med webbaserade träffar krävs stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid den första uppstartsdagen ingår en enklare middag. Skolverket står ej för kostnader i samband med resor och logi.

Belöning

Därför ska du delta

Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Utbildningen ersätter tidigare handledarutbildningar på området.

Ansvar

Rektor gör anmälan

Det är rektor som ska göra anmälan. I samband med anmälan ska rektor intyga att

 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i någon av Skolverkets moduler under perioden september 2020 till mars 2021
 • kontinuerliga träffar schemaläggs för det kollegiala arbetet
 • deltagaren har den behörighet som krävs.
Lagar och regler

Urval

Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras i första hand huvudmän som samverkar med Skolverket inom insatsen ”Samverkan för bästa skola”. Hänsyn tas till när ansökan kommer in i tid och är korrekt utförd.

Byte av deltagare

Det är skolan/förskolan/verksamheten som får plats på utbildningen, så om en antagen deltagare byter arbetsplats i samband med att det blir nytt läsår får skolan/förskolan/verksamheten möjlighet att erbjuda sin plats till någon annan medarbetare inom skolan/verksamheten. Byte av deltagare får göras senast innan dag 3 av utbildningen har ägt rum. Använd följande länk för eventuella byten av deltagare:

Anmäl byte av deltagare på utbildningenlänk till annan webbplats

Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om anmälan eller är intresserad av presentationsmaterial från uppstartsdagen för utbildningen läsåret 2019/20, kontakta oss:

E-post till lkl@skolverket.se

Senast uppdaterad 30 april 2021