Utbildningar i programmering för lärare

Här får du en översikt över vår kompetensutveckling om programmering för lärare i grundskolan och gymnasiet.

  • För lärare

  • Online eller lokalt

  • Utbildningsplattformen, lärportalen, högskola, workshops

Dekorationsbild
Call to action

Sök till våra kurser

Nu kan du söka till våra nya högskolekurser som ger introduktion till programmering i antingen textbaserad eller visuell miljö.

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

Introduktion till programmering i visuell miljö

Workshops utifrån Skolverkets webbkurser i programmering

Information

Allmänbildande programmering för alla lärare och förskollärare

Om programmering

Vi erbjuder här en webbkurs, Om programmering, där du får veta hur progressionen ser ut i kursplanerna. Kursen är för alla som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning. Du får inblick i var du möter programmering i samhället i dag och hur programmering använts historiskt. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering.

Webbkursen Om programmering länk till annan webbplats

Grundläggande programmering för matematik- och tekniklärare

Att programmera

Att programmera är en webbkurs som är öppen för alla, men som riktar sig främst till matematik- och tekniklärare som undervisar årskurs 4 och uppåt. Kursen är en introduktion till programmering i tre olika programmeringsmiljöer; Scratch, Micro:bit och Python. I kursen får du skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. Du får också möjlighet att reflektera över hur du kan använda programmering i din undervisning.

Webbkursen Att programmera

Workshops utifrån Skolverkets webbkurser i programmering

I workshopserien, som baseras på Skolverkets webbkurser ”Att programmera” och ”Om programmering”, erbjuds en inledande kompetensutveckling i programmering. I workshopträffarna ges handledning i arbetet webbkursens uppgifterna i programmering i textbaserad miljö eller visuell miljö.

Workshops utifrån Skolverkets webbkurser i programmering

Programmering och didaktik för matematik- och tekniklärare

Vi erbjuder fyra olika högskolekurser för dig som vill arbeta med programmering i din undervisning. De två introduktionskurserna är på 5 hp och ger dig en grund i antingen programmering i textbaserad miljö eller i visuell miljö. Efter det kan du läsa vidare på våra två fortsättningskurser som är på 2,5 hp vardera. Den ena fortsättningskursen ger mer träning på textprogrammering kopplat till matematik och den andra fortsättningskursen fokuserar på att ta in programmering i undervisningen. Introduktionskurserna startar hösten 2020 och fortsättningskurserna startar våren 2021.

Introduktionskurser

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

Introduktion till programmering i textbaserad miljö är en högskolekurs för dig som vill lära dig textprogrammering. Du får kunskaper i att skapa egna program, att kunna läsa, förstå och felsöka kod samt förståelse för hur du kan arbeta med programmering i din undervisning.

Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Introduktion till programmering i visuell miljö

I högskolekursen Introduktion i programmering i visuell miljö lär du dig blockprogrammering för att kunna använda det i din undervisning. Du lär dig att skapa program, felsöka, läsa och förbättra befintlig kod samt kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering i visuell miljö.

Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp

Fortsättningskurser

Efter att du gått någon av introduktionskurserna kan du fördjupa dina kunskaper i någon av våra fortsättningskurser.

Programmering i textbaserad miljö

Högskolekurs för dig som har kommit igång med textprogrammering men som vill lära mer och bli säkrare. Du får bland annat lära dig att hantera komplexa datastrukturer och tips på hur du kan hjälpa dina elever när de fastnar i en programmeringsuppgift.

Programmering i textbaserad miljö

Programmeringsaktiviteter i undervisningen

Högskolekurs för dig som planerar att genomföra en programmeringsaktivitet med dina elever. Du får handledning när du planerar, genomför och utvärderar aktiviteten.

Programmeringsaktiviteter i undervisningen

Moduler på lärportalen

På vår lärportal har vi material för matematiklärare som undervisar från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet. Här finns nyskrivna texter, undervisningsfilmer och intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. Du kan använda materialet själv eller tillsammans med dina kollegor.

Algebra

I modulen Algebra finns två delar som handlar om programmering, del 5 och del 7. De delarna kan läsas fristående från resten av modulen.

Modulen Algebra på lärportalenlänk till annan webbplats

Matematikundervisning med digitala verktyg

För dig som undervisar i matematik i åk 1–3, 4–6, 7–9 och på gymnasieskolan finns också modulen Matematikundervisning med digitala verktyg II Materialet tar upp några didaktiska aspekter som är värdefulla att ha med sig när programmering är en del av matematikundervisningen.

Modulen matematikundervisning med digitala verktyg II på lärportalenlänk till annan webbplats

Programmering i grundsärskolan

Målet med modulerna är att du som lärare ska fördjupa dina kunskaper i lärande och undervisning om/i programmering i grundsärskolan.

Del 1–4 fokuserar på programmering i matematikämnet och del 5–8 fokuserar på programmering i teknikämnet.

Programmering i grundsärskolan, åk 1–3 på lärportalenlänk till annan webbplats

Programmering i grundsärskolan, åk 4–6 på lärportalenlänk till annan webbplats

Programmering i grundsärskolan, åk 7–9 på lärportalenlänk till annan webbplats

Stöd i arbetet

Programmering i teknikämnet

I fem filmer får du som är tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 tips på uppgifter i programmering att använda i undervisningen. Uppgifterna kopplar ihop programmering med annat centralt innehåll i teknikämnet.

Programmering i teknikämnet

Belöning

Kompetensutveckling i programmering för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021