Utbildningar i programmering för lärare

Här får du en översikt över vår kompetensutveckling om programmering för lärare i grundskolan och gymnasiet.

  • För lärare grundskola och gymnasium

  • 7,5 hp beroende på kurs

  • Utbildningsplattformen, Lärportalen, högskolekurser

Call to action
Vår kompetensutveckling i programmering finns på tre nivåer: allmänbildande programmering för alla lärare och förskollärare, grundläggande programmering för matematik- och tekniklärare, programmering och didaktik för matematik- och tekniklärare.

Vi erbjuder kompetensutveckling i programmering på tre nivåer.

Information

Allmänbildande programmering för alla lärare och förskollärare

Den första nivån, allmänbildande om programmering, är för alla som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Vi erbjuder här en webbkurs, Om programmering, där du får veta hur progressionen ser ut i läroplanerna. Du får inblick i var du möter programmering i samhället i dag och hur programmering använts historiskt. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering.

Webbkursen Om programmering länk till annan webbplats

Grundläggande programmering för matematik- och tekniklärare

I den andra nivån, grundläggande programmering, finns två kurser i vilka du lär dig programmering i några olika programspråk.

Grundläggande programmering 7,5 hp är en universitetsutbildning som riktar sig till matematik- och tekniklärare som undervisar från årskurs 7.

Sök till grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Att programmera är en webbkurs för matematik- och tekniklärare från årskurs 4. Den är även till andra som är intresserade av att använda programmering i sin undervisning. Du lär dig grunderna i programspråken Scratch, Micro:bit och Python. Du får kunskap om att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. I kursen får du också möjlighet att reflektera över hur du kan använda programmering i din undervisning.

Webbkursen Att programmera

Programmering och didaktik för matematik- och tekniklärare

Den tredje nivån är för matematik- och tekniklärare som har grundläggande kunskaper i programmering och vill lära sig mer om hur de kan använda programmering i sin undervisning.

Fortsättningskursen i programmering för tekniklärare är en universitetskurs på 5 hp. För att kunna gå den här kursen behöver du först ha gått Grundläggande programmering 7,5 hp eller en motsvarande kurs.

Sök till fortsättningskurs i programmering för tekniklärare 5 hplänk till annan webbplats

Fortsättningskurs programmering för matematiklärare är en universitetskurs på 5 hp. För att kunna gå den här kursen behöver du först ha gått Grundläggande programmering 7,5 hp eller en motsvarande kurs.

Sök till fortsättningskurs programmering för matematiklärare 5 hplänk till annan webbplats

På vår lärportal har vi material för matematiklärare som undervisar från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet. Här finns nyskrivna texter, undervisningsfilmer och intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. Du kan använda materialet själv eller tillsammans med dina kollegor.

I modulen Algebra finns två delar som handlar om programmering, del 5 och del 7. De delarna kan läsas fristående från resten av modulen.

Modulen Algebra på lärportalenlänk till annan webbplats

För dig som undervisar i matematik i åk 1-3, 4-6, 7-9 och på gymnasieskolan finns också modulen Matematikundervisning med digitala verktyg II Materialet tar upp några didaktiska aspekter som är värdefulla att ha med sig när programmering är en del av matematikundervisningen.

Modulen matematikundervisning med digitala verktyg II på lärportalenlänk till annan webbplats

Film: Skolverkets programmeringsinsatser (tid: 5:48)

Belöning

Kompetensutveckling om programmering för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Senast uppdaterad 31 mars 2020