Validering i praktiken, 7,5 hp HT 2021

Skolverket erbjuder under höstterminen 2021 en uppdragsutbildning vid Linköpings Universitet/Linnéuniversitetet.

  • Du som jobbar inom vuxenutbildning

  • 7,5 högskolepoäng

  • Fem fysiska träffar med mellanliggande distansstudier

Call to action

Anmälan

Linköpings universitet har anmälan öppen till omkring 2021-06-09
Anmälningslänk till Linköpings universitetlänk till annan webbplats

Linnéuniversitetet har anmälan öppen till omkring 2021-08-31
Anmälningslänk till Linnéuniversitetetlänk till annan webbplats

Information

Kursinnehåll

Kursen innehåller kunskaper om valideringsprocessen för att bidra till likvärdiga bedömningar av enskildas förutsättningar och med ett likvärdigt syfte. Kursen fördjupar dels den teoretiska förankringen, dels den praktiska tillämpningen vid kompetenskartläggning och kompetensbedömning inom olika utbildningsformer och branschbedömningar.

Kursen omfattar 7,5 hp.

Under höstterminen 2021 genomförs kursen under fem fysiska träffar med mellanliggande distansstudier för deltagarna. För mera information se Lärosätets webbsida.

Målgrupp för kursen

Kurserna riktar sig till personer som i sin profession är med i hela eller delar av valideringsprocessen, exempelvis personer som har studie- och yrkesvägledande funktioner, pedagoger, rektorer, utbildningsledare, handläggare inom Arbetsförmedlingen, branschbedömare med flera.

Belöning

Därför ska du gå kursen

Bli bättre på validering från teori till praktik.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Kontakt om själva kursen sker via respektive lärosäte.

Skolverkets kontaktperson margaretha.allen@skolverket.se

Senast uppdaterad 08 juni 2021