Validering i praktiken, 7,5 hp HT 2023

Skolverket erbjuder under höstterminen 2023 en uppdragsutbildning vid Linköpings Universitet/Linnéuniversitetet.

  • Du som jobbar inom vuxenutbildning

  • 7,5 högskolepoäng

  • Fem fysiska/digitala träffar

  • Mellanliggande distansstudier

Call to action
Information

Kursinnehåll

Kursen innehåller kunskaper om valideringsprocessen för att bidra till likvärdiga bedömningar av enskildas förutsättningar och med ett likvärdigt syfte. Kursen fördjupar dels den teoretiska förankringen, dels den praktiska tillämpningen vid kompetenskartläggning och kompetensbedömning inom olika utbildningsformer och branschbedömningar.

Kursen omfattar 7,5 hp.

Under höstterminen 2023 genomförs kursen på Linköpings universitet under fem fysiska träffar med mellanliggande distansstudier för deltagarna. På Linnéuniversitet genomförs kursen under tre fysiska träffar samt två digitala träffar med mellanliggande distansstudier för deltagarna.

För mera information se lärosätets webbsida.

Linköpings universtitet Länk till annan webbplats.

Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats.

Målgrupp för kursen

Kurserna riktar sig till personer som i sin profession är med i hela eller delar av valideringsprocessen, exempelvis lärare, personer som har studie- och yrkesvägledande funktioner, pedagoger, rektorer, utbildningsledare, handläggare inom Arbetsförmedlingen, branschbedömare med flera.

Belöning

Därför ska du gå kursen

Bli bättre på validering från teori till praktik.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Kontakt om själva kursen sker via respektive lärosäte.

Skolverkets kontaktperson anna.nygard@skolverket.se

Senast uppdaterad 02 augusti 2023