Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av vår webbaserade utbildning i validering.

  • Alla som arbetar med vägledning

  • 16 timmar

  • På Skolverkets valideringsutbildning

Call to action

Skapa konto på Skolverkets valideringsutbildning

För att kunna gå kursen behöver du först skapa ett konto.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets valideringsutbildning Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Safari, Firefox eller Edge när du tar del av kursens innehåll.

Information

Kursen ger en helhetsbild av validering

Under kursen följer vi fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och praktiska moment. Du får en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet. Du får även en bild av olika sammanhang där verktyget validering kan användas och vilka bedömningsgrunder som är mest lämpliga inom olika sektorer.

Film: Om Skolverkets valideringsutbildning (tid 1:43)

Med Skolverkets webbutbildning "Validering i teori och praktik - en introduktion" får du veta vilka fördelar som finns med validering och de positiva effekter det har på individen och samhället. Utbildningen innehåller information och övningar, samt även en kunskapsbank. Den här filmen innehåller övergripande information om utbildningen.

För dig som arbetar med vägledning

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens. Du arbetar exempelvis som vägledare, handläggare, lärare eller administratör. Inga förkunskaper krävs.

Kursen tar cirka 16 timmar, valfritt tempo

Du kan börja valideringsutbildningen när du vill och genomföra den i valfritt tempo. Utbildningen i sin helhet tar cirka 16 timmar att genomföra och avslutas med ett slutprov. Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett intyg.

Tänk på att om du på bästa sätt ska kunna dra nytta av utbildningen så behöver du kunna avsätta tid när du kan studera koncentrerat.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får ökad kunskap om kartläggning och bedömning.
  • Du får verktyg till stöd i valideringsprocessen.
  • Du stärker dig i din yrkesroll.
  • Du kan bidra till att varje individ utifrån sin förutsättning får bästa möjlighet att gå vidare i sin yrkesroll.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 juni 2022