Workshopserier i dynamiska matematikprogram

Utveckla din kompetens i Geogebra i undervisningen med föreläsningar, workshoppar och gruppdiskussioner. Anmäl dig till våra kostnadsfria workshopserier.

  • Lärare

  • 3–4 workshopsträffar

  • På plats och på distans

  • Moduler i matematik på Lärportalen

Två lärare som sitter i en konferenssal och pratar med varandra.
Call to action
Information

Workshops och moduler på Lärportalen

Workshopsserien riktar sig till dig som undervisar i matematik i årskurs 7–9, i gymnasieskolan eller i motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Workshopserien löper parallellt med att du genomför modulen Dynamiska matematikprogram i undervisningen, årskurs 7–9 eller Dynamiska matematikprogram i undervisningen, gymnasieskolan.

Du får en introduktion till grunderna i Geogebra och både praktiskt och didaktiskt stöd i användningen av Geogebra i matematikundervisningen.

Belöning

Utveckla din digitala kompetens

Från och med år 2024 införs digitala prov successivt i skolans olika ämnen. Redan nu är det dock bra att känna till att dynamiska matematikprogram liknande Geogebra kan förekomma i proven i matematik. 

Workshopserien ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i användningen av dynamiska matematikprogram i undervisningen.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 24 maj 2023