Kurser och utbildningar

Vässa din kompetens! Här har vi samlat upp emot hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer. Behöver du säkra behörigheten i olika ämnen är det Lärarlyftet som gäller.

Hitta kurser och utbildningar

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Typ av arrangemang

Filtrerar på innehåll med fokusområde Bedömnin ELLER Bedömning och betyg

Laddar innehåll...
12 träffar
 • Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska och speciallärare

  Utveckla din förmåga att planera och genomföra formativ undervisning. Förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

 • Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk

  Utveckla din förmåga att planera och genomföra formativ undervisning. Förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

 • Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling för ämneslärare

  Utveckla din förmåga att planera och genomföra formativ undervisning. Förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

 • Bedömning och betyg: Dokumentation - webbkurs

  Fördjupa dina kunskaper om vilken dokumentation du behöver om elevernas kunskaper. Webbkursen riktar sig till lärare från grundskola till vuxenutbildning.

 • Betygssättning i årskurs 4–6 inom grundskola och motsvarande – webbkurs

  Ta chansen att öka dina kunskaper om bedömning och betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i mellanstadiet.

 • Betygssättning årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen – webbkurs

  Ta chansen att öka dina kunskaper om bedömning och betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar i högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

 • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper – webbkurs

  Gå en kostnadsfri webbkurs och bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kolleger i valfri takt.

 • Likvärdighet i bedömning och betygssättning – webbkurs

  Ta chansen att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar elever i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

 • Undervisningsutvecklande bedömning – webbkurs

  Få kunskaper och verktyg för att reflektera över hur du kan utveckla elevernas lärande på bästa sätt. I den här webbkursen får du redskap för att tolka hur eleverna förstått ett innehåll och hur du kan planera din fortsatta undervisning utifrån detta.

 • Validering i praktiken, 7,5 hp HT 2021

  Skolverket erbjuder under höstterminen 2021 en uppdragsutbildning vid Linköpings Universitet/Linnéuniversitetet.

 • Valideringsarbete, i teori och praktik – webbkurs

  Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av vår webbaserade utbildning i validering.

 • Återkoppling – webbkurs

  Fördjupa dina kunskaper i att ge dina elever användbar återkoppling. Webbkursen riktar sig till lärare i alla skolformer.