BRUK - analysverktyg

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten.

BRUK

BRUK - för alla skolformer

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Nu finns det populära verktyget för alla skolformer, även för fritidshem och förskoleklass. BRUK har anpassats till de nya styrdokumenten samt digitaliserats för en mer modern användning. Du är välkommen att skicka frågor om synpunkter på innehåll och struktur i BRUK till: bruk@skolverket.se 

Påbörja skattningen

För att skatta kvaliteten i er verksamhet går ni in i BRUK via någon av länkarna på denna sida och skapar ett konto. Läs gärna igenom BRUKsanvisningen innan (se höger under Hämta dokument).

Senast granskad: 2014-09-05