Lärande

För att utveckla undervisningen och verksamheten, finns det stöd att få för dig som arbetar i skolan. Mottagande och undervisning av nyanlända elever är ett prioriterat område. Prioriterade områden är också undervisning inom naturvetenskap och teknik, matematik, entreprenörskap och språk. Under fliken Språk hittar du bland annat Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

Senast granskad: 2016-12-02