Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Försöksverksamheten med fjärrundervisning är förlängt till den 30 juni 2019. Det är inte längre möjligt att ansöka om att delta.

Försöksverksamhet med fjärr- och distansundervisning får fortsätta, pressmeddelande på regeringskansliets webbplats

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT). Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar – fjärrläraren – befinner sig samtidigt någon annanstans. Fjärrundervisning är alltså inte samma sak som distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

Idag är det tillåtet att anordna fjärrundervisning i,

  • moderna språk,
  • modersmål,
  • samiska (i sameskolan),
  • och teckenspråk.
Pojke i skolan

Det är också tillåtet att använda fjärrundervisning för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan. I övriga ämnen är det bara tillåtet att fjärrundervisa för dem som deltar i försöksverksamheten. Skolverket utvärderar försöksverksamheten med fjärrundervisning på uppdrag av regeringen.

Regelverket kring fjärrundervisning

Kontakt

För frågor om fjärrutbildning och ansökan, kontakta Björn Sterner:  bjorn.sterner@skolverket.se

För frågor om Skolverkets uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten, kontakta Charlotte Mannerfelt: charlotte.mannerfelt@skolverket.se

Senast granskad: 2018-05-17
Innehållsansvar: Gymnasieenheten