Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Försöksverksamheten med fjärrundervisning i fler ämnen än de som redan är tillåtna pågår till juni 2018. Det är inte längre möjligt att ansöka om att delta.

Pojke i skolan

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT). Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar – fjärrläraren – befinner sig samtidigt någon annanstans. Fjärrundervisning är alltså inte samma sak som distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

Idag är det tillåtet att anordna fjärrundervisning i,

  • moderna språk,
  • modersmål,
  • samiska (i sameskolan),
  • och teckenspråk.

Det är också tillåtet att använda fjärrundervisning för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan. I övriga ämnen är det bara tillåtet att fjärrundervisa för dem som deltar i försöksverksamheten. Skolverket utvärderar försöksverksamheten med fjärrundervisning på uppdrag av regeringen.

Kontakt

För frågor om fjärrutbildning och ansökan, kontakta Björn Sterner:  bjorn.sterner@skolverket.se

För frågor om Skolverkets uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten, kontakta Charlotte Mannerfelt: charlotte.mannerfelt@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-26
Innehållsansvar: Gymnasieenheten