Handledarutbildning i teknik, matematik, naturvetenskap

Under läsåret 2018/19 finns möjlighet att utbilda handledare för kollegialt lärande i matematik, naturvetenskap och teknik. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen.

Utbildningen är en del av Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i matematik, naturvetenskap och teknik. Parallellt med utbildningen ska de lärare som går handledarutbildningen handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Insatsen genomförs på arbetstid. Rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till matematiklärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samt till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola.

Krav för deltagande lärare

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

  • ha legitimation i matematik eller naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  • ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik eller naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  • vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
  • handleda en grupp lärare som genomför en modul, helst under den period då handledarutbildningen pågår,
  • inte tidigare ha gått handledarutbildningen genom Skolverket.

Tid och plats

Utbildningen startar i september 2018 och pågår till maj 2019. Den omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen. Utbildningen hålls vid Malmö universitet och Stockholms universitet på uppdrag av Skolverket.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Handledarutbildning via webben

För matematiklärare finns också möjlighet att gå en webbaserad handledarutbildning via Högskolan Dalarna. Grundtanken med en webbaserad utbildning är att deltagarna ska kunna genomföra den där de befinner sig.

Handledarutbildningen inleds med två utbildningsdagar den 6-7 september 2018 förlagda på Högskolan Dalarna. Därefter omfattar utbildningen tio webbaserade träffar under läsåret 2018/19. Träffarna sker måndag-fredag på eftermiddagstid. Utbildningen sker via en webbaserad lärplattform.

För att kunna gå den webbaserade utbildningen krävs stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 26 april och anmälan är nu stängd.

Senast granskad: 2018-04-10