Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap är ett ämne som tar upp aktuella frågor om mat, miljö, hälsa samt om ekonomi och konsumtion. Kunskaper som behövs för att kunna göra medvetna val och förstå dess konsekvenser för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurserna.

Privatekonomi och konsumentfrågor

I hem- och konsumentkunskap och samhällskunskap finns gemensamma beröringspunkter när det rör privatekonomi och konsumentfrågor. Det här utvecklingspaketet innehåller en film och ett diskussionsunderlag som kan användas tillsammans eller helt fristående. I filmen pratar två lärare om sitt samarbete över ämnesgränserna.
Diskussionsunderlag om ekonomi och konsumtionsfrågor

Bild: bedömningsstöd

Bedömningsstöd

Den hållbara lunchen och En hållbar tacokväll är två prov som ingår i bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap och som på olika sätt prövar elevernas kunskaper och förmågor att välja och motivera sina val, genomföra dem samt resonera om konsekvenser av val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Syftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning, men också att stödja elevernas lärande.
Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap

Bild: Konsumentverket

Konsumenträtt, privatekonomi och reklam

På Konsumentverkets skolwebb finns material att ladda ner och beställa. Det är bland annat lektionsförslag, fakta om konsumentfrågor och fortbildning i konsumenträtt och avtalsrätt för lärare. Materialet riktar sig till förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning/sfi.

Konsumentverkets skolwebb

Helt rätt: film för elever i grundsärskolan

Bild Kronofogden

Privatekonomi i fokus

I Kronofogdens lärarrum med fokus på privatekonomi finns filmer, lektionsförslag och olika fall som kan användas i undervisningen. Materialet riktar sig till lärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Koll på cashen - om privatekonomi för unga

Kronofogdens lärarrum

Senast granskad: 2017-08-24
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner