Idrott och hälsa

Idrott och hälsa är ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga. Det ger också kunskaper om sambandet mellan rörelseaktiviter och välbefinnande och hälsa. Undervisningen i ämnet bidrar även till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Likvärdig undervisning i idrott och hälsa

Likvärdig undervisning innebär att alla elever får en möjlighet att nå kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. För en del elever betyder det att de behöver extra anpassningar. Vi har tidigare länkat till en film om hur man kan anpassa idrottsutbildningen, filmen är framtagen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tyvärr har vi behövt ta bort filmen eftersom tillstånden från de medverkande har gått ut, men vi hoppas på att kunna ta fram något annat stöd i ämnet. Har du frågor kan du kontakta Lars Åke Bäckman: lars-ake.backman@skolverket.se.

Simning och lekar i vatten

Simning och lekar i vatten är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Att kunna simma förhindrar också olyckor. När eleverna går ut årskurs sex ska de kunna simma minst 200 meter och hantera nödsituationer vid vatten.
Simning och lekar i vatten

Språk- och kunskapsutvecklande arbete

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och elever lär sig bättre om de förstår det ämnesspecifika språket. Idrottslärare på Sturebyskolan i Stockholm berättar hur de arbetar med det.

Sex- och samlevnadsundervisning i idrott och hälsa

Att lyfta fram olika aspekter av begreppet hälsa är en del av ämnet och därför kan undervisningen ta upp frågor om jämställdhet, identitet och relationer.

Sex- och samlevnadsundervisning i idrott och hälsa

Bedömningsstöd

I ämnet idrott och hälsa finns bedömningsstöd som främst riktar sig till lärare som undervisar i årskurs 6 samt 7-9. Materialet består av både text och film. Bedömningsstöd åk 6 Bedömningsstöd åk 7-9

Senast granskad: 2017-10-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner