Matematik

Utveckla din undervisning i matematik tillsammans med dina kollegor. Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete.

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik. Huvudmannen anmäler sina lärare till fortbildningen.
Läs mer om Matematiklyftet

Material för kompetensutveckling

Matematiklyftet har material från förskola till vuxenutbildning. Materialet finns på en lärportal och alla kan använda det fritt.

Lärportalen: material för kompetensutveckling i matematik

Filmer om Matematiklyftet på YouTube

Concept cartoons

Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd för årskurserna 1-9.
Materialet är uppbyggt kring teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp.

Introduktion till materialet

Kort beskrivning av hur materialet relaterar till kursplanen i matematik (125 kB)

En film som visar ett exempel på hur materialet kan användas

Du kan också titta på UR:s filmade föreläsning om hur begreppsbilder kan användas

Dokumentationsstöd till materialet

Dokumentationsstöd (203 kB)

Det här dokumentationsstödet hjälper dig som lärare att dokumentera de matematiska kunskaper som elever visar vid användning av begreppsbilderna. Stödet består kapitelvis av begrepps- eller innehållsrubriker.

Ladda ner Concept cartoons i matematik

Begreppsbilderna i matematik hämtas hem i en zip-fil. Dubbelklicka på den nerladdade zip-filen för att öppna datorns "uppackningsprogram". Välj alternativet för uppackning, vanligtvis "Packa upp", "Extract" eller liknande.

Om du använder PC:

Concept Cartoons fungerar som bäst i PC miljö. Har du en PC laddar du endast ned mappen för att sedan "packa upp" upp programmet på datorn. När du ska packa upp/extrahera mappen placera den så långt upp som möjligt i trädstrukturen i utforskaren. På så sätt laddas programmet snabbare.

Dubbelklicka därefter på exe-filen för att köra programmet.

Dubbelklicka på filen "Concept Cartoons in Maths.exe" för matematik och "CC Science Revised Edition.exe" för NO.

Ladda ner programmet

Om du använder Mac:

Mac-datorer brukar oftast extrahera mapparna per automatik. Dubbelklicka därefter på mappen ”Swedish Maths CC” och välj därefter filen ”Concept Cartoons in Mathematics.app” så startas applikationen (med hjälp av Flash) i datorn.”

Ladda ner programmet

Concept cartoons är en programvara som du laddar ner till din dator. Vi har den senaste tiden fått rapporter om att programmet kraschar trots flera försök i olika webbläsare. Vi är medvetna om problemet och arbetar för att lösa det.

Forskning

För att få svar på vad som fungerar kan du hämta vägledning i forskning. Det forskningsbaserade arbetssättet handlar om att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet.

Forskning om matematikundervisning Forskningsbaserat arbetssätt

Senast granskad: 2017-02-16