Idag firas Samernas nationaldag!

Dagen firas över hela Sápmi sedan 1993. Datumet, den 6 februari, har valts till nationaldag för att hedra minnet av det första samiska landsmötet i Trondheim år 1917.

Det ingår i grundskolan och gymnasieskolans uppdrag att eleverna får kunskaper om urfolket samernas kultur, språk, religion och historia.  Undervisa om nationella minoriteter
Senast granskad: 2018-02-05
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation