Om samer

Samerna är en ursprungsbefolkning som lever i de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland, samt på den ryska Kolahalvön. Samerna är en av de nationella minoriteterna i Sverige.

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Därutöver har samers barn rätt att få en undervisning med samisk inriktning i sameskolan eller med samiska inslag genom integrerad samisk undervisning i grundskolan. Sameskolan är en skolform som omfattar årskurserna 1-6 och har en egen läroplan.

Mer on samer på webbplatsen Minoritet.se

Samiska perspektiv i undervisningen

För att inspirera till undervisning med ett samiskt perspektiv i alla ämnen finns det ett utvecklingspaket för lärare i sameskolan och i integrerad samisk undervisning. Utvecklingspaket handlar om hur lärare kan planera och genomföra undervisningen oberoende av vilken skolform och årskurs de arbetar i.

Filmen ger exempel på hur lärare utifrån kursplanerna i olika ämnen kan planera och genomföra undervisning med ett samiskt perspektiv i både sameskolan och integrerad samisk undervisning.

Diskussionsunderlaget hänger ihop med filmen. Den ger stöd till läraren i att självständigt eller tillsammans med kollegor reflektera över hur samisk inriktning eller samiska inslag kan omsättas i undervisningen i olika ämnen. Diskussionsunderlaget kan också användas helt fristående.

Diskutera: Samiska perspektiv
 

Senast granskad: 2016-03-16