Om sverigefinnar

Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoriteter. Redan under medeltiden bodde sverigefinnar i städer som Stockholm och Arboga. Idag är sverigefinnar spridda över hela landet, men majoriteten bor i Mälardals- och Göteborgsregionerna samt i området däremellan. Även på olika industriorter i Norrbotten finns det många sverigefinnar.

Sverige och Finland har en gemensam historia. Finland hörde till Sverige från 1249 till 1809.

Finska är ett finsk-ugriskt språk. Många människor i Sverige har finska som sitt vardagsspråk i hemmet. Ett mindre antal sverigefinska fristående skolor erbjuder tvåspråkig undervisning. I den kommunala skolan finns det en handfull tvåspråkiga finsk-svenska klasser.

Sverigefinnar - en nationell minoritet i Sverige (Sameringet)

Senast granskad: 2016-03-16