Fakta och inspirationsmaterial om romer

Här finns material om romsk kultur, språk, religion och historia. Materialet är kopplat till kursplanerna för ämnena svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 7-9 men kan även användas i andra ämnen och åldersgrupper, som till exempel gymnasiet.

Översikt

Romer är ett transnationellt folk som är bosatta över hela världen. Den romska kulturen, språket och religionstillhörigheten präglas därför av en stor mångfald och variation. Romerna är Europas största etniska minoritet och i Sverige utgör de en av våra fem erkända nationella minoriteter. Materialet ger en inblick i den romska minoritetsgruppens erfarenheter, både ur ett historiskt och nutida perspektiv.

Gå till översikten

Romska ungdomar berättar

"Vi alla är ett folk med samma rättigheter som alla andra". Läs om vad Paulina, Natacha, Marius, Sandy och Bato, som är ungdomar i högstadieåldern, berättar om sina olika erfarenheter av att växa upp med romsk bakgrund i Sverige. Det är berättelser om identitetsskapande och framtidsdrömmar i en transnationell och mångkulturell vardag. Till detta finns det även ett lektionsförslag i samhällskunskap.

Gå till ungdomsberättelserna

Omslag: Antiziganismen i Sverige

Skolboken Antiziganismen i Sverige

Boken riktar sig till elever på högstadiet och beskriver övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, med kopplingar till nutida diskriminering.  I lärarhandledningen hittar du idéer till dina lektioner. Materialet kopplar till läroplanen och centrala innehåll i historia och samhällskunskap.

Ladda ner materialet

Vår romska historia

"Vår romska historia" är en interaktiv karta som innehåller fakta om romernas historia, kultur, språk och religion från 700-talet till dagens Europa. Det är en orientering för elever om den romska gruppen i Sverige och dess väg hit. Kartan hjälper elever att leva sig in i olika situationer. Till den finns det arbetsuppgifter för elever.

Gå till den interaktiva kartan: vår romska historia Arbetsuppgifter till den interaktiva kartan (338 kB)

Lektionsförslag

Här kan du som undervisar i historia, samhällskunskap och svenska hitta förslag på lektionsarbete om den romska minoriteten. De är konstruerade utifrån ämnenas centrala innehåll och kunskapskrav för årskurserna 7-9. Det finns också förslag på material som du kan använda i planeringen och genomförandet av respektive arbetsområde.

Lektionsförslag historia

Lektionsförslag samhällskunskap

Lektionsförslag svenska

Senast granskad: 2016-08-23