Kultur

Eftersom romer finns i hela världen präglas den romska religionstillhörigheten, kulturen och språket av en stor mångfald. Trots variationerna är romer ett folk med gemensamma historiska erfarenheter och kulturella traditioner som förenar dem.

Romanipe

Att romer inte har en egen religion betyder inte att det inte finns en romsk tros- och livsåskådning.  Något som i hög grad förenar romer från olika länder, kulturer och religioner är romanipe -  en romsk livsfilosofi som består av etiska normer och kulturella värden. Samhörigheten till familj, släkt och vänner och omsorgen om mänskliga relationer värderas högt i den romska kulturen. På grund av den tidigare påtvingade vandringen genom historien har romer varit tvungna att hålla hårt på renhållning/hygien för att inte drabbas av sjukdomar. Föda och kärl har alltid hållits borta från mark man gått på samt där man sitter, en sed som går tillbaka till romernas ursprung i nordvästra Indien. Uppfattningar om hur man definierar rent och orent en viktig aspekt i relationerna mellan romer. Tillsammans utgör språket, den gemensamma historien och romanipe hörnpelare för den romska identiteten.

Romernas nationaldag 8 april

Den romska flaggan
Den 8 april manifesteras den romska gemenskapen på den internationella romadagen till minne av den första världskongressen som hölls i London 1971. Då valdes den romska flaggan och den gemensamma nationalhymnen, Gelem, gelem (Jag har vandrat) antogs.

Lyssna på nationalsången "Gelem, gelem" av Esma Redzepova

Idag firas Internationella Romadagen i ett fyrtiotal länder samtidigt med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd, minnesceremonier för romer som fallit offer för antiziganistiska övergrepp samt nedläggning av blommor i olika levande vattendrag. I den romska traditionen, liksom i många kulturer, symboliserar vatten renhet och helande.

 

Läs mer om hur romernas nationaldag firas


Romska grupper i Sverige

Resande – resanderomer som enligt vissa uppgifter härstammar från de romer som kom till Sverige på 1500-talet.

Svenska romer – kalderashromer kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Kelderash talas även av en del romer från öst- och centraleuropa som kommer idag.

Finska romer – kaleromerna från Finland kom till Sverige när passtvånget mellan de nordiska länderna avskaffades 1954.

Utomnordiska romer – lovararomer som kom till Sverige genom en så kallad organiserad överföring av romer från Östeuropa i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Lovara talas även av en del romer från öst- och centraleuropa som kommer idag.

Nyanlända – arli- och gurbetiromer som kom till Sverige på 1990-talet och 2000-talet som flyktingar från Balkan.

Läs mer i den interaktiva kartan: vår romska historia

Senast granskad: 2016-08-23