Romska ungdomar berättar

Läs om Paulina, Sandy, Marius, Natacha och Bato som berättar om sina olika erfarenheter av att växa upp med romsk bakgrund i Sverige. Det är fem berättelser om ungdomars identitetsskapande och framtidsdrömmar i en transnationell och mångkulturell vardag.

I Lgr11 del 1 står det att:

"Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.".

Här får du som lärare och elev möjlighet att leva er in i fem romska ungdomars vardag, hur det är att leva som både svensk och rom, och ibland även med en tredje kulturell tillhörighet. I högerspalten hittar du också lektionsförslag till dessa berättelser.

"Viktigt att stå upp för sig själv"

Paulina, 15 år, brinner för hiphop och streetdance. Hon berättar att hon inte alltid vågat stå upp för sin romska bakgrund då hon på nära håll upplevt hur andra elever i skolan blivit kallade "Jävla zigenare!". Till slut tog hon mod till sig och sade ifrån. ”Vi är ett folk med samma rättigheter som alla andra”, konstaterar Paulina.

Paulinas berättelse

"Jag är stolt över att vara rom"

Sandy är både svensk, romsk och spansk. Hon har valt omsorgsprogrammet på gymnasiet. Sandy är stolt över att vara rom och är glad att hennes föräldrar lärt henne modersmålet och alla romska traditioner. Hennes stora intresse är romsk dans och hon berättar hur mycket dansen betyder för henne.

Sandys berättelse

"Jag har drömmar"

Marius kom till Sverige från Rumänien med sin pappa 2007. Idag går han i gymnasiet. Hans pappa spelar dragspel på gatorna för att försörja sig. De bor i en husvagn tillsammans med fem andra personer. Denna berättelse är hämtad ur boken "Vi är romer" som publicerades av Göteborgs stadsmuseum 2013.

Marius berättelse

"Glad att kunna tre språk"

Natacha går i nian. Hon är en romsk tjej med rötter från Finland och går i en mångkulturell skola. Natachas stora dröm är att bli kock eller något inom musikbranschen. Hon berättar om vikten av renlighetsregler och respekten för äldre och barn i den romska kulturen. Natacha funderar på hur man bäst kan hjälpa tiggare på gatan.

Natachas berättelse

"Min dag kommer också!"

"Jag har alltid sagt att jag är rom och jag tror folk gillar mig som jag är", säger Bato. Förutom att han talar romska, makedonska och svenska tycker han att hans liv är som alla andras. Bato tycker att det bästa med den romska kulturen är musiken. I framtiden vill han jobba på bank. Just nu tillbringar Bato mycket tid i en skrivverkstad på fritidsgården och har valt att beskriva en ung romsk människas vardag på ett fiktivt sätt.

Batos berättelse

Senast granskad: 2016-03-09