NTA, Naturvetenskap och teknik för alla

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är både ett förberett verktyg, en fortbildning och ett nätverk av pedagoger. Lärare som arbetar med NTA får tillgång till lådor med olika experiment – ett minilaboratorium att ta in i klassrummet. Men läraren får också träffa kollegor att diskutera undervisningen med och får kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik.

"Jaaa! Blåa lådan! Vad är det den här gången?" Elevernas reaktioner är avslöjande. NTA-lådor kan fungera som ett engagerande och populärt återkommande inslag i undervisningen i naturvetenskap eller i teknik. Läs mer här. [7a] (224 kB)

NTA började i mångt och mycket som ett läromedel, grundat i ett behov av tillgång till material att arbeta med inom NO och teknik. Lådorna – eller NTA-temana som är den korrekta benämningen – är en del av ett system av utbildningar, utvärderingar och samverkan. NTA hjälper lärare i förskolan och grundskolan att arbeta med NO och teknik och att utveckla sin undervisning i de ämnena. NTA som modell för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Läs mer här. [7b] (303 kB)

Senast granskad: 2012-06-28