Undervisningsstöd för grundskoleutbildning

Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla.

Det här undervisningsstödet utgår från aktuella styrdokument och är ett stöd och en inspiration för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i naturvetenskap och teknik. Materialet kan med fördel användas som utgångspunkt för samtal om undervisning kollegor emellan. Innehållet kommer framöver utökas ytterligare.

Biologi

Vilken nytta har vi av naturen? (åk 1-9)

Hälsoprojekt med IKT (åk 7-9)

Fysik

Hitta regler (åk 1-9)

Kemi

Matens kemi (åk 1-9)

Teknik

Om teknik och teknikämnet i skolan

Lekplatsen (åk 1-3)

Växthuset och programmering i Scratch (åk 1-3)

Undersökningar av tekniska lösningar (åk 1-3)

Glasögonbågar (åk 4-6)

Avfallsystem och programmering i Scratch (åk 4-6)

Undersökningar av tekniska lösningar (åk 4-6)

Trafiksignalsystem (åk 7-9)

Företag som lärmiljö (åk 7-9)

Undersökningar av tekniska lösningar (åk 7-9)

Styr - och reglerteknik (åk 7-9)

Ämnesövergripande

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (åk 1-9)

Senast granskad: 2015-07-09