Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden. I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar.

Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur.

Digitala presentationer

Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. Ofta kan digitala presentationsformer ge eleverna en extra motivation i arbetet med naturvetenskap och teknik. Med enkla verktyg kan eleverna göra tilltalande digitala presentationer inom olika arbetsområden. Genom att ge eleverna instruktioner kring hur digitala presentationer inom naturvetenskap och teknik kan byggas upp med en variation av text, bild och ljud och med anpassning till målgruppen och sammanhanget kan eleverna komma längre i sitt lärande.

Exempel på bildblogg för årskurs 1-3

.
Årskurs 1-3 Bildblogg (4,8 MB)
Årskurs 4-6 Instruktionsfilm (4,4 MB)
Årskurs 7-9 Hemsida (1,6 MB)

Journalistiska texter

Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Det är dels ett tillfälle för eleverna att göra research och intervjuer inom olika ämnesområden, dels att förklara eller diskutera frågor som rör naturen och tekniken med anpassning till en bestämd målgrupp. Att skriva journalistiska texter kan dessutom ofta bli en autentisk uppgift med läsare utöver läraren. Eleverna kan till exempel göra en klasstidning och publicera den som en pappers-, vägg- eller nättidning. I materialet ”Matens kemi” hittar du förslag på hur man kan låta eleverna göra tidningsuppslag om mat.

Exempel på reportageuppslag för årskurs 1-3


Årskurs 1-3 Artikeluppslag (1,3 MB)
Årskurs 4-6 Reportageuppslag (1,4 MB)
Årskurs 7-9 Granskande uppslag (1,1 MB)

Litterära presentationer

Litterära och berättande texter är något som eleverna börjar skriva redan i grundskolans tidiga årskurser. Som lärare kan man ta vara på deras erfarenheter av detta för att få dem att känna sig bekväma även med ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Med ett faktainnehåll från till exempel vetenskapens historia eller tekniska förändringar genom tiderna kan eleverna gestalta spännande händelser på många olika sätt.

Exempel på serieberättelse för årskurs 4-6


Årskurs 1-3 Diktsamling (1,5 MB)
Årskurs 4-6 Serie (5,6 MB)
Årskurs 7-9 Novell (1,0 MB)

Reklam och information

I reklamen används ofta naturvetenskapliga och tekniska argument för att vi ska övertalas att köpa olika produkter och tjänster. Genom att arbeta med reklam och information får eleverna använda sin kreativitet för att väcka intresse för produkter som de har utvecklat eller testat själva i ämnena biologi, kemi, fysik eller teknik. De får också möjlighet att reflektera över och granska den reklam som de själva möter i vardagen.

Exempel på konsumenttest för årskurs 4-6

Årskurs 1-3 Affisch (2,7 MB)
Årskurs 4-6 Konsumenttest (5,1 MB)
Årskurs 7-9 Annons (3,1 MB)

Fler exempel

Om du vill ha fler förslag på uttrycksformer som kan gynna elevernas språk- och kunskapsutveckling i naturvetenskap och teknik hittar du mer material på förskolans och gymnasieskolans sidor. Titta gärna på det och utveckla idéerna så att de passar din elevgrupp.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskola
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i gymnasieskola

Senast granskad: 2015-04-27