Vår nytta av naturen?

Ibland har det talats om att det moderna barnet växter upp i ett ”ur-väggen-samhälle”. Information, energi, vatten, mat och andra varor och produkter kommer in i våra liv genom väggen och det är också genom väggen de försvinner när vi har konsumerat dem.

För många elever är det därför viktigt att få upptäcka hur de själva och deras vardag i förlängningen hänger samman med skeenden i naturen, på andra sidan väggen. 

Gör så här

Steg 1

Låt eleverna tyst för sig själva funderar över följande fråga:

På vilka olika sätt har vi människor nytta och glädje av naturen?

Steg 2

Därefter får eleverna åtta post-it lappar var som de individuellt skriva ned sina tankar på. Ett förslag på nytta och glädje skrivs på varje lapp.

Steg 3

I det tredje steget sitter eleverna i mindre grupper, sorterar och grupperar lapparna tillsammans på ett större papper samt sätter rubriker på sorteringen.

Jämför elevernas sortering av nyttan med den vetenskapliga grupperingen av ekosystemtjänster. Vad lägger eleverna tonvikten vid? Vad har de sett som forskarna förbisett? Vad behöver vi komplettera med i undervisningen om vi ska ge eleverna en mer heltäckande bild av ekosystemtjänster?

Steg 4

I det här steget får eleverna tillsammans fundera över och diskutera hur vårt utnyttjande av naturen förändrats på en eller ett par generationer.

Vilken nytta och glädje har vi av växter och djur idag och hur såg det ut förr i tiden?

Steg 5

Låt eleverna intervjua någon eller några i en äldre generation kring följande frågor:

Vad har du för glädje och nytta av naturen? Hur har det förändrats sedan du var liten?

Steg 6

Låt eleverna redovisa sina resultat. De får fundera över och diskutera hur vårt utnyttjande av naturen har förändrats på en generation och vad den här historiska utvecklingen beror på. Både vad som är bra och dåligt med utvecklingen och vad de skulle vilja förändra.

Senast granskad: 2015-07-29