Hälsoprojekt med IKT

Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen. Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna.

Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon ger här ett exempel på hur hon har arbetat med IKT inom arbetsområdet Hälsa i biologi. Exemplet är från årskurs 8 men går att överföra till andra arbetsområden och andra åldersgrupper.

Planering för hälsolaboration

Eleverna skulle planera och genomföra en laboration som gick ut på att leva ett hälsosammare liv under en vecka. Reflektionerna från laborationen skulle dokumenteras. Helena Kvarnsell uppmuntrade eleverna att använda ljud, bild och text i dokumentationen.

Planering för hälsolaboration (202 kB)

Planering för uppgiften podradio

Eleverna fick i uppgift att, med hjälp av digitala verktyg, skapa ett radioprogram där de pratade om hälsa med sina gruppkompisar.

Planering för uppgiften podradio (180 kB)

Så planerade vi arbetsområdet

Planeringen utgår från kursplanen i biologi och innehåller beskrivningar av uppgifterna, vilka förmågor som tränas, vilket centralt innehåll som behandlas och vilka kunskapskrav som gäller. Eleverna var delaktiga i planeringen från början genom att först diskutera den öppna frågan ”Vad är god hälsa?”. Utifrån svaren på frågan och utifrån förmågor och centralt innehåll i  biologi strukturerade klassen innehållet i arbetsområdet. Därefter diskuterades metoder och val av verktyg tillsammans.

Så arbetade vi med uppgifterna

Eleverna fick, utifrån sitt eget intresse, välja ett område att arbeta med, till exempel stress och sömn. De fick träna på  källkritik när de skulle ta reda på fakta inför både laborationer och inspelning av radioprogram.

Så arbetade läraren med bedömning

När eleverna gjorde sina uppgifter arbetade Helena Kvarnsell med formativ bedömning under arbetets gång. Eleverna kunde visa sina kunskaper både skriftligt och muntligt, till exempel genom att lämna in ljudfiler. Avslutningsvis bedömde Helena Kvarnsell de kunskaper som eleverna hade visat på arbetsområdet mot kunskapskraven.

Senast granskad: 2014-09-23