Exempel på elevarbeten

Under arbetsområdet Glasögonbågar samlade eleverna sina genomförda arbetsuppgifter i elektroniska portföljer. De tre lärarna har sedan tillsammans med sju andra lärare bedömt samtliga elevers arbeten. Här finns exempel på två elevportföljer för betygsstegen A-E som de medverkande lärarna valde ut. Hur skulle du och dina kollegor bedöma elevportföljerna?

För att kunna se filmerna och höra ljuden i elevportföljerna behöver du spara dokumenten på din dator. Använd sedan Adobe Reader för att öppna portföljerna. Programmet kan laddas ner gratis från nedanstående länk.

Adobe Reader

Betygsnivå A

Elevportfölj 1: A-nivå: Elev 404 (2,7 MB)

Elevportfölj 2: A-nivå: Elev 344 (4,6 MB)

Betygsnivå B

Elevportfölj 3: B-nivå: Elev 411 (1,9 MB)

Elevportfölj 4: B-nivå: Elev 345 (3,2 MB)

Betygsnivå C

Elevportfölj 5: C-nivå: Elev 298 (4,7 MB)

Elevportfölj 6: C-nivå: Elev 414 (3,9 MB)

Betygsnivå D

Elevportfölj 7: D-nivå: Elev 408 (2,0 MB)

Elevportfölj 8: D-nivå: Elev 406 (2,2 MB)

Betygsnivå E

Elevportfölj 9: E-nivå: Elev 407 (1,4 MB)

Elevportfölj 10: E-nivå: Elev 290 (4,2 MB)

Senast granskad: 2014-04-02