Arbetsområden årskurs 7-9

Här hittar du som lärare inspiration inom fyra olika arbetsområden. Materialen består av uppdrag som utgångspunkt för elever och lärare att tillsammans utforska tekniska lösningar i vardagen. Uppdragen utmanar även eleverna att själva utarbeta förslag till lösningar.

Trafiksignalsystem

Hjälp en kommun att utveckla ett trafiksignalsystem med elektronisk styrning vid ett övergångsställe på en tungt trafikerad gata. Arbetsområdet Trafiksignalsystemet utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen.

Trafiksignalsystem

Företag som lärmiljö

I samverkan med företag kan du som lärare tillsammans med företagsrepresentanter formulera verklighetsbaserade uppdrag för teknikundervisningen.

Företag som lärmiljö

Styr- och reglerteknik

Styr- och reglerteknik finns som centralt innehåll för årskurs 7-9 och ska behandlas för att ge elever förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Här hittar du exempel på arbetsområden som är valda för att eleverna ska ges möjlighet att utforska styr- och reglerteknik som de möter i vardagen.

Styr- och reglerteknik

Undersökning av tekniska lösningar

Genom att undersöka tekniken i vardagen får eleverna verktyg att förstå tekniska lösningar som omger dem, till exempel hur de fungerar, hur de används, vilka material de är gjorda av och hur ingående delar samverkar. Det ger eleverna också möjlighet att få förståelse för hur tekniska och naturvetenskapliga principer används i olika lösningar.

Undersökning av tekniska lösningar åk

Senast granskad: 2014-08-14