Om teknik och teknikämnet i skolan

Syftet med undervisningen i teknik är att eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Dessutom ska eleverna utveckla förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Vad är teknik?

I filmen berättar Per Norström, adjunkt i teknikdidaktik på Kungliga Tekniska högskolan, om möjliga innebörder av begreppet teknik. Filmen tydliggör också skillnaden mellan naturvetenskap och teknik.

 
Teknikämnet i skolan

I filmerna nedan berättar Eva Blomdahl, ansvarigt undervisningsråd på Skolverket, om kursplanen i teknik. Niklas Salomonsson, lärare i grundskolan, ger också sin syn på hur styrdokumentet har påverkat arbetet i skolan. 

Syftet med ämnet

Filmen handlar om kursplanen i teknik och syftet med ämnet.

 

Centralt innehåll 

Filmen handlar om det centrala innehållet för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9.

 

Kunskapskrav 

I filmen beskrivs hur kunskapskraven är konstruerade.

 

Teknikämnets plats i skolan

Tekniken är en fundamental del av den mänskliga kulturen. Men vad har det för plats i skolan? Teknikdidaktikforskarna Veronica Bjurulf, Claes Klasander och Maria Svensson delar här med sig av sina funderingar kring teknikämnets plats i skolan.

Teknikämnets roll i skolan (643 kB)

Senast granskad: 2015-08-02