Teknikens roll

För att elever ska förstå teknikens roll för människa, samhälle och miljö behöver tekniken som omger oss göras synlig och begriplig. Ett syfte med undervisningen i teknik är därför att eleverna ska få förståelse för att teknik har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Teknik, människa, samhälle och miljö

I filmen berättar Nina Wormbs, docent teknik- och vetenskapshistoria på Kungliga Tekniska högskolan, hur betydelsefull tekniken har varit under hela mänsklighetens historia. Filmen beskriver också hur människan påverkar teknikutvecklingen. 


Att arbeta med kunskapsområdet

I filmen ger Eva Björkholm, universitetsadjunkt och doktorand på Kungliga Tekniska högskolan, exempel på frågeställningar att utgå ifrån inom detta kunskapsområde. Filmen är tänkt att stimulera dig som lärare till egna reflektioner och diskussioner med kollegor om hur kunskapsområdet kan behandlas i teknikundervisningen.  

Senast granskad: 2015-08-02