Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling. I undervisningen får eleverna ofta möjlighet att läsa, skriva, tala och samtala om frågor med ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Beroende på ditt val av språkliga aktiviteter och redovisningsformer kommer eleverna att lära sig det utvalda ämnesinnehållet på olika sätt.

I det här stödmaterialet får du förslag på hur undervisningen kan varieras med olika språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter och redovisningsformer. Du får också exempel på hur du kan stödja eleverna i arbetet med det naturvetenskapliga och tekniska språket.

Det språk- och kunskapsutvecklande stödet inom naturvetenskapliga ämnen och teknik består av följande två delar:

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

Ett inspirationsmaterial med exempel och instruktioner kring fyra texttyper:

  • Journalistik: Tidningsuppslag
  • Digital presentation: Wiki-artikel
  • Reklam och information: Reklamkampanj
  • Litterär presentation: Personporträtt

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

Uttrycksformer för upptäckare – fördjupning

I arbetet med att stödja elevernas lärande kan du ha glädje av fördjupad kunskap om den uttrycksform ni har valt att utgå ifrån. Här kan du välja mellan 14 olika genrer, både muntliga och skriftliga. Till var och en av dem finns en beskrivning av genrens särdrag och en exempeltext.

Uttrycksformer för upptäckare – fördjupning

Uttrycksformer för upptäckare – så gjorde vi!

Flera av de genrer som presenteras i fördjupningsmaterialet har prövats ut av gymnasielärare. Här hittar du förslag på hur man kan lägga upp undervisningen i biologi och kemi kring några av genrerna.

Uttrycksformer för upptäckare – så gjorde vi!

Språk i ämnesplanerna

I ämnesplanerna i de naturvetenskapliga ämnena och teknik betonas det språkutvecklande perspektivet. I kunskapskraven syns också olika språkliga uttrycksformer som eleverna ska ges möjlighet att använda och utveckla i undervisningen. Det här materialet syftar till att stödja dig som lärare i arbetet med att planera undervisningen så att elevernas språk- och kunskapsutveckling gynnas. Ett sätt att starta processen är att välja ut en spännande redovisningsform som kan inspirera klassen i lärandet inom ett arbetsområde. I det här materialet hittar du exempel på arbets- och redovisningsformer som ger eleverna möjlighet att skriva, läsa, tala och samtala. Till alla exempel får du förslag på hur du kan instruera och stödja eleverna i deras lärande. Exemplen och instruktionstexterna riktar sig till dig som lärare, men utvalda delar kan även användas som inspiration för eleverna.

Senast granskad: 2014-10-10