Uttrycksformer för upptäckare - inspiration

Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande texttyper som kan inspirera till utveckling av skriftliga uppgifter inom olika arbetsområden. I det här materialet kan du hitta beskrivningar av hur man kan arbeta med några av dessa texttyper samt exempel på texter i olika genrer.

Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik beskriver materialet naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan ha glädje av i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur.

Journalistik

Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Det är dels ett tillfälle för eleverna att göra research och intervjuer inom olika ämnesområden, dels förklara eller diskutera frågor som rör naturen och tekniken med anpassning till en bestämd målgrupp. Att skriva journalistiska texter kan dessutom ofta bli en autentisk uppgift med läsare utöver läraren. Eleverna kan till exempel göra en klasstidning och publicera den som en pappers-, vägg- eller nättidning. Här hittar du inspiration och tips om hur du kan instruera och stödja elevernas arbete med att skriva journalistiska texter.

Tidningsuppslag (4,8 MB)

 

Digitala presentationer

Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. Ofta kan digitala presentationsformer ge eleverna en extra motivation i arbetet med naturvetenskap och teknik. Med enkla verktyg kan eleverna göra tilltalande digitala presentationer inom olika arbetsområden. Genom att ge eleverna instruktioner kring hur digitala presentationer inom naturvetenskap och teknik kan byggas upp med en variation av text, bild och ljud och med anpassning till målgruppen och sammanhanget kan eleverna komma längre i sitt lärande.

Wiki-artikel (2,0 MB)

 

Reklam och information

I reklamen används ofta naturvetenskapliga och tekniska argument för att vi ska övertalas att köpa olika produkter och tjänster. Genom att arbeta med reklam och information får eleverna använda sin kreativitet för att väcka intresse för produkter som de har utvecklat eller testat själva i ämnena biologi, kemi, fysik eller teknik. De får också möjlighet att reflektera över och granska den reklam som de själva möter i vardagen.

Reklamkampanj (3,6 MB)

 

 

Litterära presentationer

Litterära och berättande texter är något som eleverna börjar skriva redan i grundskolans tidiga årskurser. Som lärare kan man ta vara på deras erfarenheter av detta för att få dem att känna sig bekväma även med ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Med ett faktainnehåll från till exempel vetenskapens historia eller tekniska förändringar genom tiderna kan eleverna gestalta spännande händelser på många olika sätt.

Personporträtt (6,2 MB)

 

Fler exempel

Om du vill ha fler förslag på uttrycksformer som kan gynna elevernas språk- och kunskapsutveckling i naturvetenskap och teknik hittar du mer material på grundskolans sida. Titta gärna på det och utveckla idéerna så att de passar din elevgrupp.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i grundskolan

Senast granskad: 2015-02-20