Fysik

Här hittar du undervisningsstöd i fysik. Bland annat exempel på kontextrika problem för gruppdiskussioner i fysik och stödmaterial kring universums utveckling och struktur.

Kontextrika problem

Ett bra sätt att lära sig nya regler och samband inom fysik är att diskutera tillsammans med andra. Gruppdiskussioner kring kontextrika problem är ett relativt enkelt sätt att åstadkomma sådana lärande samtal. Kontextrika problem är korta berättelser med eleven som huvudperson. I berättelserna används genomgående det personliga pronomenet du och problemet ska innehålla en rimlig motivering för att du ska vilja ta reda på svaret.
Kontextrika problem

Universums utveckling och struktur

Universums utveckling och struktur är en del av det centrala innehållet i gymnasiekursen fysik 2. I det här materialet får du förslag på sju uppgifter av problemlösande karaktär att använda i undervisningen. Materialet har arbetats fram av lärare och fysiker i anslutning till Kungliga Vetenskapsakademiens inspirationsdag om ”Big Bang i universum och partikelkollisioner i acceleratorer”.
Universums utveckling och struktur

Ämnesövergripande material där fysik ingår

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Examensmålen i fokus och gymnasiearbetet som kvitto
Tvärvetenskaplig undervisning

Senast granskad: 2015-08-05