Helöppen laboration

En helöppen laboration bygger på att eleverna formulerar en fråga som de söker svar på med en undersökning som de planerar själva. Innan eleverna har vant sig vid helöppna laborationer kan läraren erbjuda olika slags stöttning. Stöttningen innebär vissa begränsningar men skapar större trygghet.

I en helöppen laboration kan eleverna välja ut en kemianknuten fråga och planera en metod för att besvara den. Det finns inga begränsningar utom att frågan måste vara genomförbar med det material som skolan kan erbjuda.

Friheten i en helöppen laboration ligger i att eleverna själva får:

  • bestämma vilket kemiområde som ska undersökas
  • avgöra vilken fråga inom det valda området som är intressant att få svar på genom ett experiment (läraren måste dock bedöma rimlighet och godkänna frågan)
  • avgöra hur frågan ska besvaras och vilka experiment som kan göras
  • utreda vad som behövs för genomförandet, såsom utrustning och kemikalier
  • organisera upp materialet inför experimentet
  • avgöra vilka observationer eller mätvärden som är viktigast och vilka moment som är mest kritsk
  • analysera utfallet från försöket
  • värdera om arbetet verkligen besvarat frågan.

Att kunna genomföra hela processen är i regel mycket tillfredställande för eleverna. Efter försöket har eleverna en överblick som gör att de i framtiden kan planera försök genom att sätta upp ett antal konkreta delmål.

För planering av helöppna laborationer i undervisningen kan du ha nytta av dessa avsnitt:

Att låta eleverna välja egna frågor
Att organisera det praktiska arbetet
Likheter med gymnasiearbetet
 

Senast granskad: 2015-05-12