Mer om pH, syror och baser

I hemmet finns det gott om ämnen som antingen är sura eller basiska. Bland livsmedlen finns det många fler exempel på sura ämnen än basiska och namnet brukar avslöja att det handlar om syror.

Sura ämnen i maten och magen

Några vanliga syror som man kan träffa på i köket är ättiksyra, mjölksyra, citronsyra, vinsyra, bensoesyra och kolsyra. Det finns också fettsyror, som ingår i fetter.

Frukt, bär och grönsaker är kemiskt sura liksom syrade produkter, till exempel fil och yoghurt. Det är viktigt att skilja på olika slags surhet. Sur smak och kemiskt sur betyder inte samma sak. Sur smak kan ”botas” med tillsats av socker. Sur och söt är varandras motsatser vad gäller smak. När man pratar om kemiskt sur är motsatsen basisk eller alkalisk.

I skolkemin förekommer tre riktigt starka syror: saltsyra (HCl), svavelsyra (H2SO4) och salpetersyra (HNO3). Saltsyra är ett ämne som ingår i magsaften. Där fungerar den som ett skydd mot bakterier. Den sura magsaften neutraliseras senare i matspjälkningsapparaten med hjälp av bukspottet som är basiskt.

Basiska ämnen i köket

Några exempel på basiska ämnen i köket är diverse rengöringsmedel som ammoniak, tvål och maskindiskmedel. Bland det mest basiska man kan träffa på hör kaustiksoda som kan användas som propplösare. Det är ett ämne som måste hanteras med stor försiktighet. Kaustiksodan ger en avsevärd värmeutveckling när den kommer i kontakt med vatten. Det kan då bildas en starkt frätande rök av vattenånga och kaustikssoda.

Basiska livsmedel och ingredienser är ganska sällsynta men det finns några exempel. Hit hör lutfisk, äggvita och bikarbonat.

Syror och baser

Vad är då en syra respektive en bas? Man kan definiera syra och bas på några olika sätt, bland annat så här: När man löser en syra i vatten bildas oxoniumjoner, H3O+. När man löser en bas i vatten bildas hydroxidjoner, OH-. Som exempel kan vi lösa väteklorid (en syra) och ammoniak (en bas) i vatten:

Ganska ofta när man diskuterar syror så förenklar man och säger att en syra bildar H+ i vattenlösning. H+ är väteatomens kärna och utgörs av en enda proton. Men egentligen är det H3O+ som bildas eftersom H+ plockas upp av en vattenmolekyl och ger H3O+.

pH-värde

Det finns ett mått som anger hur sur eller basisk en vattenlösning är och det är pH-värdet. En lösnings pH-värde talar om hur många H3O+ som finns i lösningen. Ju lägre värde på pH, desto fler H3O+ i lösningen och desto surare är det. pH-skalan brukar täcka in området mellan 0 och 14, men det kan vara ännu surare (till exempel pH -2) eller ännu mer basiskt (till exempel pH 17). Vid pH 7 är lösningen neutral och det innebär att det finns lika många H3O+ som OH-. En sur lösning innehåller fler H3O+ än OH- och en basisk lösning innehåller fler OH- än H3O+. Det är också värt att notera att pH-skalan är logaritmisk. Det här innebär att om det är en skillnad på 1 i pH mellan två lösningar så är skillnaden en faktor 10 i koncentrationen H3O+.

I figuren nedan visas pH för några olika livsmedel och kökskemikalier. Det här är något eleverna själva kan komma fram till.

Senast granskad: 2015-07-07