Undervisningsstöd för gymnasieutbildning

Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis. Det finns även förslag på ämnesövergripande arbetsområden.

Det här undervisningsstödet utgår från aktuella styrdokument och är ett stöd och en inspiration för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i naturvetenskap och teknik. Materialet kan med fördel användas som utgångspunkt för samtal om undervisning kollegor emellan.

Biologi

Livets molekyler och mekanismer

Fysik

Universums utveckling och struktur

Kemi

Öppna laborationer - öppna sinnen

Arbeta formativt med öppna laborationer

Kemilärarguiden

Naturkunskap

Kökets och matens naturkunskap

Naturkunskap på gymnasiesärskolan

Vad är matlagning? - för gymnasiesärskolan

Teknik

Hållbar utveckling på tekniskt inriktade yrkesprogram

Ämnesövergripande arbetsområden

Examensmålen i fokus och gymnasiearbetet som kvitto

Tvärvetenskaplig undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Senast granskad: 2014-11-18