Länkar

Vill du ha mer idéer kring naturvetenskap och teknik i skolan? Förutom det som redan finns på dessa sidor, har vi här samlat ytterligare länkar till några andra intressanta aktörer.

Söktjänster för skolan

Spindeln

I Spindeln kan pedagoger och elever söka efter digitala lärresurser. Sökningen sker i flera olika arkiv som innehåller material för skolarbete.


Svenska resurser

Forskning.se

Forskning.se ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. På deras webbplats finns bland annat länkar till aktuella teman, till specialsidor om hjärnan samt en bra sökbar länksamling.


Bibblan guidar

Bibblan guidar är en samling med databaser och andra webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. Bibblan guidar innehåller ca 700 källor som kontinuerligt kontrolleras och uppdateras. Bibblan guidar drivs av Malmö stadsbibliotek, som en del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket.


Naturvetenskap och teknik för alla, NTA

Ett skolutvecklingsprogram som nu finns hos mer än 100 huvudmän. Kungliga vetenskapsakademin står bakom tillblivelse och utveckling.


Nationella resurscenter

Centrum för tekniken i skolan, CETIS

Centrum för teknik i skolan (CETIS) är ett nationellt resurscentrum för teknik i skolan som hjälper till vid utvecklingen av teknikämnet i grundskolan.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik skall stödja hela skolan, från förskola till vuxenutbildning med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.

Nationellt resurscentrum för fysik

Nationellt resurscentrum för fysik arbetar för att på olika sätt stimulera lärare till pedagogisk och metodisk utveckling av undervisningen samt att ge ämnesfortbildning.

Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM

Nationellt Centrum för Matematikutbildnings (NCM) uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Kemilärarnas resurscentrum, KRC

Kemilärarnas resurscentrum (KRC) är ett nationellt resurscentrum för kemi i skolan, ska stödja kemilärare på grundskolans senare årskurser och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.

Svenska science centers

SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som främjar och utvecklar branschens gemensamma intressen genom att; väcka intresse för naturvetenskap, teknik, matematik hos barn, ungdomar och allmänhet; verka för samarbete mellan svenska science centers; och företräda medlemmarna i branschens angelägna frågor. Svenska Science Centers har idag 19 medlemscenter.

Science centers

Nordiska resurser

Naturfagsenter i Norge

Naturfagsenteret är ett samlat nationellt resurscenter för naturvetenskap och teknikundervisning i Norge. De har flera för svenska skolor intressanta hemsidor som till exempel Viten.no där det finns material också på svenska inom bioteknik bland annat. De ger också ut flera intressanta publikationer.


Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed

Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed är ett nystartat nationellt resurscentrum i Danmark som i samverkan med regionala resurscentra ska verka för att öka intresset för, rekryteringen till och kvaliteten på undervisning i natur, teknik och hälsa i det danska utbildningssystemet.


Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i Finland

Syftet med projektet är att stöda lärare i naturvetenskapliga ämnen runt om i Svenskfinland.


Utomnordiska resurser

Europakommissionens forskningssida för lärare

På den här webbplatsen hittar du information om europeisk forskning. Du kan läsa om nya politiska beslut eller de senaste forskningsrönen. Här finns också webbroschyrer i serien Europeisk forskning gör en kraftinsats.


Smithsonian Science Education center

Etablerat av Smithsonian institute och NAS. Har som uppgift att förbättra undervisningen i naturvetenskap i USA och över hela världen.


Science Learning Center National

Storbritanniens nationella resurscenter.


Science in School

Science in School är en tidning som man kan prenumerera gratis på och som vill sprida inspiration kring undervisning om naturvetenskap genom att uppmuntra kommunikation mellan lärare, forskare, och alla andra som är inblandade i naturvetenskaplig undervisning i Europa.


Science Daily

Webbplats med vetenskapsnyheter från de stora vetenskapliga tidskrifterna presenterade på ett enkelt sätt.


WolframAlpha

Wolframalpha bygger en analyserande, beskrivande och beräknande söktjänst. Man kan här få svar på allt möjligt från livets mening, hjälp med att beräkna funktioner, vad som är Frankrikes huvudstad eller skillnaden mellan jordens och solens diameter.


Cassiopeia project

Projekt som producerar gratis högkvalitativa undervisningsfilmer inom många naturvetenskapliga områden.

Senast granskad: 2014-02-12