Nyanlända elevers skolgång

Skolverket erbjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en utbildning av hög och likvärdig kvalitet och likvärdighet. Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever. Skolverkets insatser är långsiktigt utformade för att stödja skolornas arbete under hela utbildningen för en elev som är och har varit nyanländ.

Emma jobbar som lärare i SVA och samordnare för nyanlända elever. Se filmen om hennes erfarenheter och råd för undervisningen.

Riktade insatser

Riktade insatser vänder sig till de skolhuvudmän, som har tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Syftet är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning. Riktade insatser

Generella insatser

Skolverket erbjuder stöd och kompetensutvecklingsinsatser för alla att ta del av. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning som är likvärdig och av hög kvalitet.

Samordnare för nyanländas lärande

Kompetensutveckling och fortbildning

Stödmaterial

Sök statsbidrag för introduktionsprogrammet

Sök statsbidrag för introduktionsprogrammet Ansökan är öppen 15 augusti till 15 september.

Stödlinje för frågor

Skolverkets upplysningstjänst når du på telefon 08-527 332 00 eller e-post nyanlanda@skolverket.se

Senast granskad: 2017-08-18