Filmer om nyanlända elevers lärande

Se filmer om organisering och planering av undervisning för nyanlända elever. Del 1 ger bakgrund, del 2 innehåller lärande exempel från kommuner i Sverige, del 3 är ett samtal med forskare inom området.

Använd gärna filmerna som utgångspunkt i samtalen om ert systematiska kvalitetsarbete.
Filmerna lyfter fram viktiga frågor om uppföljning av elevens resultat, roller, ansvar och organisation.
 
Några frågeställningar är särskilt aktuella och vanliga: 
  • Hur kan mottagandet av nyanlända elever utvecklas och förbättras? 
  • Vilka kompetenser behövs hos huvudman, rektor och lärare? 
  • Hur arbetar vi för att inkludera nyanlända elever i skolarbetet?

Skolinspektionen har utarbetat råd och vägledning som kan användas som underlag för samtal


Nyanlända elevers lärande - del 1:  Organisation och mottagande, samt det systematiska kvalitetsarbetet. (Filmens längd 15:13)

 
Nyanlända elevers lärande - del 2: Lärande exempel med fokus på rektors roll för nyanlända elever framgång i skolarbetet. (Filmens längd 20:42)
00:40 till 04.17 Landskrona- introduktionsklasser
04.20 till 07.30 Landskrona- inkludering
07.45 till 10.30 Studiehandledning och samverkan med ämneslärare
13.25 till 15.40 Lärarnas kompetens, Monica Axelsson, professor Stockholms universitet i tvåspråkighet och svenskia som andra språk.
16.05 till 19.25 Botkyrka- kollegialt lärande och kartläggning, språkutvecklande arbete

 
 
 
Nedanstående film är en intervju med Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, i vilken Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson samtalar om mottagande, organisation och undervisning för nyanlända elever. (Filmens längd 19:42)
Senast granskad: 2015-01-26