Flerspråkighet som resurs

Språk- och kunskapsutveckling hänger ihop och därför är frågor om språk viktiga för alla lärare. Ta del av forskning, reflektionsfrågor och konkreta exempel på hur du kan arbeta med flerspråkighet i klassrummet.

Om materialet Flerspråkighet som resurs

Materialet Flerspråkighet som resurs ger insikt och kunskap om hur nyanlända elevers alla språkliga resurser kan tas tillvara. Innehållet riktar sig till dig som undervisar i alla ämnen, samt till handledare, förstelärare, skolutvecklare och andra som arbetar med skolutveckling inom nyanländas och flerspråkiga elevers lärande.

Du hittar vetenskapliga artiklar, didaktiska texter,ljudinspelning, filmer och animationer, samt reflektionsfrågor som kan användas i ett kollegialt lärande på skolor eller i ett arbetslag.

Mer material kommer att publiceras under året 2018.

Artiklar för förskola, fritidshem och alla skolformer

Flerspråkighet som resurs och digital kompetens

Artikel av Frida Monsén,  legitimerad lärare för åk 4-9, med digitalisering som spetskompetens. Hur du kan arbeta med digital kompetens tillsammans med nyanlända elever.

Ladda ner artikeln Flerspråkighet som resurs och digital kompetens, skriven av Frida Monsén (203 kB)

Flerspråkighet ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv

Forskning och reflektionsfrågor som du kan använda när du arbetar med nyanländas och flerspråkiga elevers lärande.

Tore Otterup är fil.dr. och f.d. universitetslektor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, där Tore under många år har varit involverad i lärarut­bild­ningen i svenska som andraspråk och bedrivit forskning om flerspråkiga elevers lärande.

Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever

Konkreta exempel och diskussionsfrågor om flerspråkighet i klassrummet, som du kan använda i planeringen av utbildningen.

Annelie Drewsen har arbetat som lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionsprogrammet och är numera verksam som författare och journalist på heltid. De senaste åren har hon besökt många klasser med nyanlända elever för att arbeta med skönlitteratur och skrivande. Hennes text tar avstamp i teorin om transspråkande.

Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen

Lär dig att kombinera olika former av språk för att arbeta med att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen.

Ylva Novosel är legitimerad förskollärare med en fil.mag. i Barn- och ungdomsvetenskap. Hon har tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare i mångkulturella områden, men arbetar för närvarande som lärarutbildare på Förskollärarprogrammet, Stockholms universitet. Hon är även doktorand i Förskoledidaktik  och skriver på en avhandling om Transspråkande i förskolan.

Transspråkande – bakgrund, teorier och praktiknära exempel

Materialet av Gudrun Svensson är uppdelat i fyra artiklar. Varje artikel behandlar en ingång i området transspråkande och innehåller reflekterande frågeställningar. Undantaget är artikel 4. Samverkan med vårdnadshavare.

Till materalet hör fyra praktiska exempel för dig som arbetar i förskoleklass. Även de innehåller reflekternade frågeställningar.

Ph D Gudrun Svensson har skrivit en avhandling om ungdomsspråk i mångspråkiga miljöer i Malmö, bland annat rosengårdssvenska. Gudrun är ursprungligen gymnasielärare i bland annat ämnet svenska som andraspråk men arbetar numera som lektor vid Linnéuniversitetet. Hennes forskningsfokus är frågor om andraspråksinlärning och flerspråkighet ur ett didaktiskt perspektiv. Sedan några år tillbaka handleder hon skolprojekt med utveckling av transspråkande i undervisningen.

Artikel ett — Ladda ner artikel om begreppet translanguaging och dess ursprung (293 kB)

Artikel två — Ladda ner artikel om kunskapsutveckling (437 kB) Artikel tre — Ladda ner artikel om litteracitetsutveckling (255 kB)

Artikel fyra — Ladda ner artikel om samverkan med vårdnadshavare (206 kB)

Artikel fem - Ladda ner artikel med summering (126 kB)

Artiklar för förskola

Lyssna på ljudreportage

Anniqa Sandell Ring och Mariam Potrus ger i dessa två poddavsnitt exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan. Pedagogens roll är att genom medveten stöttning få eleverna att utvecklas, trots olikheter i förutsättningar. Språk och tänkande går inte att skilja åt. Om barnet har ett begränsat språk vad gäller språkförståelse och språkanvändning så innebär det också begräsningar i barnens kognitiva förmågor. Barnens vårdnadshavare ses också som en viktig resurs för barnens utveckling och lärande.

Förskolläraren och läraren Anniqa Sandell Ring ger exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan.

Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan del 1

Förskolläraren Mariam Potrus delar exempel om hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan.

Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan del 2

Artiklar för förskoleklass

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs

Ta del av olika exempel på flerspråkigt arbete i de tidigare skolåren. Här hittar du också diskussionsfrågor som du kan använda när du planerar din undervisning.

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs, Åsa Wedin

Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen 

Lär dig att kombinera olika former av språk för att arbeta med att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen.

Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen, Ylva Novosel

Transspråkande – bakgrund, teorier och praktiknära exempel

Materialet av Gudrun Svensson är uppdelat i fyra artiklar. Varje artikel behandlar en ingång i området transspråkande och innehåller reflekterande frågeställningar. Undantaget är artikel 4. Samverkan med vårdnadshavare.

Ph D Gudrun Svensson har skrivit en avhandling om ungdomsspråk i mångspråkiga miljöer i Malmö, bland annat rosengårdssvenska. Gudrun är ursprungligen gymnasielärare i bland annat ämnet svenska som andraspråk men arbetar numera som lektor vid Linnéuniversitetet. Hennes forskningsfokus är frågor om andraspråksinlärning och flerspråkighet ur ett didaktiskt perspektiv. Sedan några år tillbaka handleder hon skolprojekt med utveckling av transspråkande i undervisningen.

Till materalet hör fyra praktiska exempel för dig som arbetar i förskoleklass. De mostvarar änesingångarna för de fyra olika artiklarna. Även de innehåller reflekternade frågor.

Artikel 1 Transspråkande – bakgrund, teorier och praktiknära exempel (198 kB)

Artikel 2 Kunskapsutveckling (503 kB)

Artikel 3 Litteracitetsutveckling (266 kB)

Artikel 4 Samverkan med vårdnadshavare (115 kB)

Artikel fem - Ladda ner artikel med summering (126 kB)

Artiklar för fritidshem

Material publiceras senare under 2018

Artiklar för lågstadiet

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs

Ta del av olika exempel på flerspråkigt arbete i de tidigare skolåren. Här hittar du också diskussionsfrågor som du kan använda när du planerar din undervisning.

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs, Åsa Wedin

Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen 

Lär dig att kombinera olika former av språk för att arbeta med att utveckla och inkludera nyanlända elever i förskoleklassen.

​​​​​​​Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen, Ylva Novosel

Så kan du förbättra undervisningen för flerspråkiga elever

Om att använda elevernas flerspråkighet som resurs i de lägre åldrarna i grundskolan.

Så kan du förbättra undervisningen för flerspråkiga elever, Sara Persson

Artiklar för mellanstadiet

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs

Ta del av olika exempel på flerspråkigt arbete i de tidigare skolåren. Här hittar du också diskussionsfrågor som du kan använda när du planerar din undervisning.

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs, Åsa Wedin

Så kan du förbättra undervisningen för flerspråkiga elever

Om att använda elevernas flerspråkighet som resurs i de lägre åldrarna i grundskolan.

Så kan du förbättra undervisningen för flerspråkiga elever, Sara Persson

Artiklar för högstadiet

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs

Ta del av olika exempel på flerspråkigt arbete i de tidigare skolåren. Här hittar du också diskussionsfrågor som du kan använda när du planerar din undervisning.

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs, Åsa Wedin

Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever

Konkreta exempel och diskussionsfrågor om flerspråkighet i klassrummet, som du kan använda i planeringen av utbildningen.

​​​​​​​Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever, Annelie Drewsen

Artiklar för gymnasiet

Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever

Konkreta exempel och diskussionsfrågor om flerspråkighet i klassrummet, som du kan använda i planeringen av utbildningen.

​​​​​​​Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever, Annelie Drewsen

Artiklar för introduktionsprogram

Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever

Konkreta exempel och diskussionsfrågor om flerspråkighet i klassrummet, som du kan använda i planeringen av utbildningen.

​​​​​​​Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever, Annelie Drewsen

Artiklar för grundsärskolan

Artiklar för gymnasiesärskolan

Ljudreportage

Anniqa Sandell Ring och Mariam Potrus ger i dessa två poddavsnitt exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan. Pedagogens roll är att genom medveten stöttning få eleverna att utvecklas, trots olikheter i förutsättningar. Språk och tänkande går inte att skilja åt. Om barnet har ett begränsat språk vad gäller språkförståelse och språkanvändning så innebär det också begräsningar i barnens kognitiva förmågor. Barnens vårdnadshavare ses också som en viktig resurs för barnens utveckling och lärande.

Förskolläraren och läraren Anniqa Sandell Ring ger exempel på hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan.

Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan del 1

Förskolläraren Mariam Potrus delar exempel om hur flerspråkighet kan realiseras i förskolan.

Hur flerspråkighet kan realiseras och bli en resurs på förskolan del 2

Senast granskad: 2018-01-17